News - Events

Nhà xưởng là gì? Các mẫu nhà xưởng công nghiệp đẹp hiện đại

Views: 663224/08/2021Share
Long Hau Industrial Park - Partner in success
Address: Hamlet 3, Long Hau commune, Can Giuoc district, Long An province
Hotline: (+84 28) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
Email: sales@longhau.com.vn
Fanpage: fb.me/longhau.com.vn
Zalo Official: https://zalo.me/2384735100152725129