Thông tin hữu ích

Quy định sử dụng và thủ tục cho thuê đất khu công nghiệp

Lượt xem: 946715/12/2021Chia sẻ

Quy định sử dụng và thủ tục cho thuê đất khu công nghiệp là một phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất và đầu tư hiệu quả trong các khu công nghiệp. Việc thuê đất khu công nghiệp đòi hỏi tuân thủ các quy định và quy trình được đặt ra bởi các cơ quan quản lý địa phương và các đơn vị quản lý khu công nghiệp. Trong bài viết này, cùng Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) xem qua các quy định và thủ tục cơ bản để thuê đất khu công nghiệp, từ quy trình đăng ký, các yêu cầu và điều kiện, đến quản lý và cách tiếp cận đất trong khu công nghiệp.

Cho thuê đất khu công nghiệp

Quy định sử dụng và thủ tục cho thuê đất khu công nghiệp

Đối tượng nào được thuê đất khu công nghiệp

Theo luật đất đai tất cả tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đủ năng lực hành vi dân sự đều có thể làm thủ tục thuê đất, nhà xưởng trong khu công nghiệp. Đất công nghiệp được quy hoạch với mục đích sản xuất kinh doanh nên khi thuê đất phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định khi sử dụng đất.

Đối tượng nào được thuê đất khu công nghiệp

Đối tượng nào được thuê đất khu công nghiệp

Thủ tục cho thuê đất khu công nghiệp

Khi thuê đất khu công nghiệp, doanh nghiệp, chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện theo trình tự quy định. Cụ thể như sau:

 • Đơn xin thuê đất khu công nghiệp (do Ban quản lý khu công nghiệp cung cấp).

 • Giấy chứng nhận/ Văn bản chấp thuận đầu tư và văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất công nghiệp (bản sao).

 • Bản thuyết minh, đề cương tóm tắt dự án đầu tư đất khu công nghiệp.

 • Trích lục bản đồ/ Trích đo địa chính của thửa đất khu công nghiệp. 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thuê đất khu công nghiệp, doanh nghiệp gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết.

Thủ tục cho thuê đất khu công nghiệp

Thủ tục cho thuê đất khu công nghiệp

Quy trình cho thuê đất khu công nghiệp

Bước 1: Ký thỏa thuận đặt cọc 

Sau khi tìm được địa điểm đầu tư đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, quy trình đặt cọc có thể khác nhau tùy theo chính sách của từng khu công nghiệp. Tất cả các công ty cho thuê đất khu công nghiệp sẽ yêu cầu nhà đầu tư trả khoản tiền ký quỹ tương đương từ 10% đến 15% chi phí thuê đất khu công nghiệp mà hai bên sẽ ký kết. Điều này nhằm để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Giai đoạn lập hồ sơ cũng là bước đệm để nhà đầu tư có thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phương án cụ thể, chi tiết để xin cấp phép đầu tư tại Việt Nam.

Cùng với hoạt động làm hồ sơ, hai bên sẽ thống nhất và làm rõ các nội dung, điều kiện thuê mặt bằng, quyền và nghĩa vụ của hai bên và các nội dung khác liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng và tiến hành ký kết hợp đồng. 

Hợp đồng thuê lại đất khu công nghiệp hay hợp đồng đặt cọc, nội dung hoàn toàn giống như hợp đồng thuê đất chính thức. Nội dung này sẽ chuyển sang Hợp đồng thuê mặt bằng chính thức sau khi hai bên hoàn tất các điều khoản ký kết như đã thỏa thuận.

Ký thỏa thuận đặt cọc

Ký thỏa thuận đặt cọc (nguồn internet)

Bước 2: Xin giấy phép đầu tư

Để đủ điều kiện ký hợp đồng thuê mặt bằng chính thức, điều kiện tiên quyết và vai trò chính thường là xin giấy phép đầu tư bằng cách:

- Để được thuê đất và thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, dự án đầu tư của nhà đầu tư phải được cấp phép bởi các cơ quan chức năng. Đối với công tác xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khả năng mang lại hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư được đánh giá căn cứ vào yêu cầu thu hút đầu tư vào địa bàn có khu công nghiệp.

- Trường hợp hai bên ký hợp đồng thuê đất chính thức trước khi xin phép đầu tư, nếu dự án đầu tư không được phê duyệt hoặc cho phép thì nhà đầu tư không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trong phần này. Đất được sử dụng cho các hoạt động xây dựng hoặc chuyển nhượng, cho thuê lại… Vì những lý do này, hợp đồng thuê mặt bằng sẽ được ký kết khi dự án được chấp thuận đầu tư, đảm bảo các điều kiện triển khai dự án.

Bước 3: Ký hợp đồng thuê chính thức

Đây là một trong những bước quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh cho thuê đất đầu tư khu công nghiệp, bởi đây là cơ sở để xác lập quyền sử dụng đất thuê của nhà đầu tư.

Sau khi được cấp giấy phép đầu tư, nhà đầu tư phải ký kết hợp đồng thuê lại đất với nhà đầu tư trong hạ tầng khu công nghiệp. Song song với đó hai bên thanh toán tiền thuê đất theo tiến độ và bàn giao đất thực tế.

Ký hợp đồng thuê chính thức

Ký hợp đồng thuê chính thức (nguồn internet)

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất chính thức, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sẽ có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai để cơ quan quản lý đất đai quốc gia cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, chủ đầu tư. Kết thúc quá trình này, nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất thuê của mình, là cơ sở để xác lập quyền đối với các giao dịch chuyển nhượng đất đai (nếu có) theo quy định của luật này.

=>> Xem thêm bài viết liên quan khác:

Tham khảo quy trình đầu tư tại KCN Long Hậu

Các nhà đầu tư có thể tham khảo quy trình đầu tư tại KCN Long Hậu sau đây: 

 • Thỏa thuận đặt cọc thuê Đất công nghiệp 1 Nhà xưởng xây sẵn: Tiến hành thỏa thuận và đặt cọc để thuê đất công nghiệp và nhà xưởng đã xây sẵn. Quy trình này liên quan đến yêu cầu đặt cọc theo quy định.

 • Đăng ký dự án đầu tư: Gửi hồ sơ đăng ký dự án đầu tư đến KCN Long Hậu. Quy trình này có thời gian xử lý là 7 ngày làm việc.

 • Đăng ký kinh doanh: Tiến hành đăng ký kinh doanh để hoạt động tại khu công nghiệp. Quy trình này yêu cầu thực hiện trong 03 ngày làm việc.

 • Hợp đồng thuê Đất công nghiệp / Nhà xưởng xây sẵn: Ký kết hợp đồng thuê đất công nghiệp hoặc nhà xưởng đã xây sẵn và thực hiện các yêu cầu thanh toán theo hợp đồng.

 • Bàn giao Đất công nghiệp ở Nhà xưởng xây sẵn: KCN Long Hậu tiến hành bàn giao đất công nghiệp và nhà xưởng đã được thuê.

 • Giấy phép xây dựng: Nếu cần thiết, tiến hành xin giấy phép xây dựng cho nhà máy hoặc nhà xưởng tại khu công nghiệp. Quy trình này được thực hiện theo quy định và thời gian xử lý tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

 • Xây dựng Nhà máy / Nhà xưởng: Tiến hành xây dựng nhà máy hoặc nhà xưởng tại khu công nghiệp Long Hậu theo quy định và tiến độ đã được thỏa thuận.

 • Cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: Sau khi hoàn thành xây dựng, tiến hành đăng ký và nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất để chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Long Hậu.

Quy trình trên là tổng quan về các bước chính trong quá trình đầu tư tại KCN Long Hậu. Tuy nhiên, quy trình và thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của từng dự án và cơ quan quản lý.

 Quy trình đầu tư tại KCN Long Hậu

 Quy trình đầu tư tại KCN Long Hậu

Câu hỏi thường gặp khi thuê đất khu công nghiệp

Thời hạn sử dụng đất khu công nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thời hạn sử dụng đất khu công nghiệp quy định như sau:

- Thời hạn sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, theo thời hạn của dự án đầu tư.

- Trường hợp thời hạn sử dụng đất ngắn hơn thời hạn của dự án thì chủ đầu tư phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý tổng thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với phần diện tích đất trước gia hạn sử dụng.

Bản chất của hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp

Hợp đồng thuê đất khu công nghiệp là một thỏa thuận pháp lý được ký kết giữa chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và một bên có nhu cầu thuê đất khu công nghiệp. Hợp đồng thuê đất khu công nghiệp thực chất là hợp đồng thuê tài sản trong khu công nghiệp. Chủ đất cho thuê lại đất của nhà nước, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và cho thuê lại đất đã đầu tư.

Thuê đất khu công nghiệp

Câu hỏi thường gặp khi thuê đất khu công nghiệp

Lời kết 

Trên đây là những quy định sử dụng và thủ tục cho thuê đất khu công nghiệp mà các doanh nghiệp cần biết. Hy vọng những thông tin này sẽ mang đến cho các doanh nghiệp và các chủ đầu tư những thông tin hữu ích. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

 • Công ty Cổ Phần Long Hậu

 • Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

 • Điện thoại: (+84) 906 938 599

 • Email: sales@longhau.com.vn

Khu công nghiệp Long Hậu - Đối tác phát triển bền vững
Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Hotline: (+84 28) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
Email:
sales@longhau.com.vn
Fanpage: fb.me/longhau.com.vn
Zalo Official: https://zalo.me/2384735100152725129