Free website hits

Tin tức - sự kiện

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, nhanh chóng năm 2022

Lượt xem: 103713/10/2022Chia sẻ

Để bước chân gia nhập vào thị trường, tham gia hoạt động kinh doanh thì điều đầu tiên cần thực hiện đó chính là thành lập doanh nghiệp. Quy trình và các thủ tục thành lập doanh nghiệp đòi hỏi phải có hiểu biết chuyên sâu về pháp lý. Lúc này, dịch vụ thành lập doanh nghiệp ra đời giúp tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cùng Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) tìm hiểu rõ hơn về dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp dưới đây!

LHC cung cấp dịch vụ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

LHC cung cấp dịch vụ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp là gì?

Đứng ở góc độ kinh tế, thành lập doanh nghiệp là việc tạo lập một tổ chức kinh doanh với đầy đủ các yếu tố như nhân lực, vật lực, nhà xưởng, vốn đầu tư,... Còn đứng ở góc độ pháp lý, thành lập doanh nghiệp là thủ tục quan trọng mà cá nhân/tổ chức cần thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giới thiệu về dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là loại hình dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện một loạt các công việc liên quan đến thành lập mới công ty. Bắt đầu từ việc tư vấn các vấn đề pháp lý đến soạn thảo hồ sơ, trình ký và đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư. 

Hiện nay, nhiều chủ doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp. Điều này là bởi, dịch vụ chuyên nghiệp giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí đáng kể đồng thời đảm bảo được tính chính xác của thủ tục thành lập. 

Các loại hình doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2020, hiện nay có 5 loại hình doanh nghiệp chính tại Việt Nam.

Các loại hình doanh nghiệp chính tại Việt Nam hiện nay

Các loại hình doanh nghiệp chính tại Việt Nam hiện nay.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình hoạt động do một cá nhân làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Một vài đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân như sau: 

 • Chủ doanh nghiệp cũng là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

 • Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân;

 • Không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp tự mình điều hành hoặc thuê người điều hành, quản lý hoạt động doanh nghiệp;

 • Không được phát hành chứng khoán để huy động vốn;

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh được định nghĩa là loại hình công ty, trong đó: 

 • Có ít nhất 2 thành viên hợp danh (cùng là chủ sở hữu và hoạt động dưới tên chung), ngoài ra có thể có thêm thành viên góp vốn;

 • Thành viên hợp danh bắt buộc là cá nhân, có tư cách pháp lý về chủ thể thành lập doanh nghiệp, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Các thành viên hợp danh có quyền quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của công ty. Các thành viên góp vốn được quyền chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty, có quyền và lợi ích ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình pháp nhân được nhiều chủ doanh nghiệp lựa chọn để thành lập công ty. Đặc điểm của công ty cổ phần: 

 • Các thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần được gọi là cổ đông;

 • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, có tư cách pháp lý về chủ thể thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa;

 • Cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp;

 • Vốn điều lệ doanh nghiệp được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần;

 • Cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;

 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Công ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán, cổ phiếu để huy động vốn; 

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

 • Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Vốn điều lệ công ty là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu cần góp vốn theo đúng cam kết trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Chủ sở hữu được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, có quyền chuyển nhượng tất cả hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho chủ thể khác.

 • Công ty có quyền phát trái phiếu để huy động vốn, tuy nhiên không được quyền phát hành cổ phiếu;

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH  thành viên trở lên là loại hình pháp nhân trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp lý về chủ thể thành lập doanh nghiệp. 

 • Số lượng thành viên tối thiểu là 2 người và không vượt quá 50 thành viên;

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 • Thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp của mình;

 • Không được quyền phát hành cổ phần, cổ phiếu để huy động vốn

Điều kiện để có thể thành lập doanh nghiệp

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp

Muốn thành lập doanh nghiệp cần đáp ứng được những điều kiện gì? Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần đáp ứng đủ điều kiện:

 • Chủ thể từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp;

 • Cung cấp bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn của danh sách thành viên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cổ đông sáng lập,...

 • Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp với đầy đủ các thông tin bao gồm: tên công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở chính, đại diện theo pháp luật của công ty,...

Quy trình thành lập công ty

Chuẩn bị giấy tờ tùy thân để đăng ký thành lập doanh nghiệp

Để thành lập doanh nghiệp, các chủ thể cần cung cấp giấy tờ tùy thân bản sao công chứng và không quá 3 tháng. Các loại giấy tờ tùy thân bao gồm: Chứng minh nhân dân (thời gian cấp không quá 15 năm) hoặc Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. 

Mỗi thành viên của doanh nghiệp đều phải cung cấp 1 bản giấy tờ tùy thân hợp lệ. 

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì?​​​​​​

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà khách hàng mong muốn thành lập, đội ngũ chuyên viên của LHC sẽ tư vấn và hỗ trợ soạn bộ hồ sơ tương ứng. Về cơ bản, hồ sơ thành lập công ty bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;

 • Điều lệ công ty;

 • Danh sách thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông (công ty cổ phần);

 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân: 

  • Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực;

  • Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;

 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện nếu thành viên là tổ chức;

 • Hợp đồng ủy quyền cho LHC thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp. 

Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sau khi soạn thảo đầy đủ hồ sơ, LHC sẽ thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư. Song song với nộp hồ sơ thành lập công ty là thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét tính hợp lệ của bộ hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau 03 - 05 ngày làm việc. Ngay khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin công ty cũng đồng thời được bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các loại thuế, thời gian nộp tờ khai thuế và nộp thuế

Thuế là khoản nộp bắt buộc mà các cá nhân/tổ chức có nghĩa vụ thực hiện đối với nhà nước dựa trên quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và được cấp mã số thuế, doanh nghiệp phải tiến hành khai thuế và nộp các khoản thuế theo quy định. 

Thuế môn bài 

Thuế môn bài (hay lệ phí môn bài) là khoản thuế trực thu doanh nghiệp bắt buộc phải đóng hàng năm. Mức thuế, bậc lệ phí môn bài phải đóng đối với doanh nghiệp năm 2022 được quy định như bảng dưới đây:

 Căn cứ tính thuế

Lệ phí môn bài

 Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

 Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng

2.000.000 đồng/năm

 Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là phần chênh lệch giữa VAT mua vào và VAT bán ra, do đó còn được gọi là thuế bán hàng. Để xác định chính xác mức thuế GTGT phải nộp, doanh nghiệp cần xác định phương pháp kê khai thuế phù hợp: phương pháp trực tiếp hay phương pháp khấu trừ. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là khoản thuế thu trên lợi nhuận sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý. Đối tượng nộp thuế TNDN là các cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng hóa/dịch vụ có phát sinh thu nhập. 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Thời điểm tính thuế được tính là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Theo quy định tại Điều 9, Luật 107/2016/QH13, thời điểm nộp thuế là trước khi thông quan hàng hóa theo quy định của luật hải quan.

Thuế tài nguyên 

Thuế tài nguyên là thuế gián thu mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước khi khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên do Nhà nước quản lý. Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên sẽ phải nộp thuế theo đúng quy định và thời hạn. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào các loại hàng hóa/dịch vụ có tính chất xa xỉ như: rượu, bia, thuốc lá, xe ô tô, tàu bay, du thuyền,... Mục đích của việc đánh thuế là điều tiết sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội các mặt hàng này. 

Thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập công ty

Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục mở tài khoản ngân hàng của công ty. Cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký mở tài khoản ngân hàng với đầy đủ các giấy tờ: 

 • 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • 01 bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn của người đại diện pháp luật;

 • 01 bản sao điều lệ công ty.

Doanh nghiệp sau khi mở tài khoản ngân hàng không cần phải kê khai số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (kể từ 01/05/2021).

Đặt mua chữ ký số để nộp thuế và báo cáo thuế qua mạng

Chữ ký số là chữ ký điện tử dùng thay thế cho chữ ký tay, có giá trị tương đương như con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đặt mua chữ ký số đồng thời đăng ký sử dụng với nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết bao gồm: bản sao giấy chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người đại diện pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Chữ ký số được dùng để nộp thuế và báo cáo thuế qua mạng internet

Chữ ký số được dùng để nộp thuế và báo cáo thuế qua mạng internet.

Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp thành lập mới năm 2022 sẽ được miễn lệ phí (thuế) môn bài. Tuy nhiên việc kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài vẫn là yêu cầu bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện. 

Theo quy định, thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng mà doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh. Nếu doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất trong vòng 30 ngày (kể từ ngay nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) phải nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế. 

Làm biển và treo biển công ty tại trụ sở chính

Treo biển công ty là điều kiện bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bảng hiệu công ty được treo tại trụ sở chính với đầy đủ thông tin: tên cơ quan chủ quản (Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại,... 

Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử

Theo Thông tư 78, tất cả các doanh nghiệp đều bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Hồ sơ đề nghị phát hành hóa đơn điện tử bao gồm: mẫu hóa đơn và quyết định phát hành hóa đơn. Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan thuế sẽ tiến hành xem xét và chấp thuận. Trong thời gian xem xét, cơ quan thuế có thể kiểm tra hẹn trước hoặc đột xuất địa chỉ trụ sở chính. Do đó, doanh nghiệp cần có nhân sự túc trực tại trụ sở trong thời gian nộp hồ sơ đề nghị phát hành hóa đơn.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp?

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là điều bắt buộc cần thực hiện để doanh nghiệp gia nhập vào thị trường. Tuy nhiên, thủ tục thành lập doanh nghiệp lại không hề đơn giản nếu không có hiểu biết chuyên sâu. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp sẽ là giải pháp hữu hiệu cho các khách hàng có nhu cầu thành lập công ty. 

Vậy đâu là lý do mà khách hàng nên sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp?

 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn - nghiệp vụ cao sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng mọi vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập công ty;

 • Khách hàng sẽ được tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, cách đặt tên công ty đúng quy định cũng như lựa chọn ngành nghề kinh doanh chuẩn xác;

 • Dịch vụ tư vấn thành lập giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, đồng thời hạn chế được những rủi ro vi phạm thủ tục hành chính;

 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp;

Giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

 Loại chi phí

 Mức phí (VNĐ)

 Lệ phí nhà nước

200.000

 Phí bố cáo doanh nghiệp

300.000

 Phí khắc dấu công ty

350.000 – 400.000

 Phí đăng ký chữ ký số (token)

1.700.000 – 2.000.000

 Phí đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

1.000.000 – 2.000.000

Bảng phí trên đây chưa bao gồm lệ phí môn bài. Tùy vào mức vốn điều lệ của doanh nghiệp mà lệ phí môn bài cũng sẽ khác nhau:

 Mức vốn điều lệ

 Lệ phí môn bài

 Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng

3 triệu đồng

 Vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng

2 triệu đồng

Kết luận

Bài viết trên đây đã tổng hợp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Hy vọng Quý đối tác, khách hàng đã có thêm nhiều thông tin hữu ích để quá trình thực hiện thủ tục thành lập được nhanh chóng, hiệu quả hơn. 

Nếu Quý đối tác, khách hàng đang tìm kiếm đơn vị dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, chất lượng, hãy liên hệ  LHC. Với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, LHC sẽ đồng hành và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện mọi thủ tục một cách tối ưu. 

Khu công nghiệp Long Hậu - Đối tác phát triển bền vững
Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Hotline: (+84 28) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
Email:
sales@longhau.com.vn
Fanpage: fb.me/longhau.com.vn
Zalo Official: https://zalo.me/2384735100152725129