Contact

Business team

Nguyen Duy Tuyen (Mr)
Nguyen Duy Tuyen (Mr)

Investment Consultant

 0909 893 655
Đỗ Hồng Đức (Mr)
Đỗ Hồng Đức (Mr)

Investment Consultant

 0903 665 718
Nguyễn Thanh Tâm (Mr)
Nguyễn Thanh Tâm (Mr)

Investment Promotion Deputy Director

090 325 4041

tam.nt@longhau.com.vn

Ms. Mai Nguyễn
Ms. Mai Nguyễn

Investment Promotion Manager

 0983 678 719
Toshio Okukura (Mr)
Toshio Okukura (Mr)

Investment Promotion Manager

 0903 381 527
Mr. Quốc Hoàng
Mr. Quốc Hoàng

Investment Consultant

 090 777 2487
Tran Phuong Anh (Ms)
Tran Phuong Anh (Ms)

Investment Consultant

 0989 098 288
Lê Thị Mai (Ms)
Lê Thị Mai (Ms)

Business Services Manager

 097 736 0753
Bùi Thị Hồng Trinh (Ms)
Bùi Thị Hồng Trinh (Ms)

Business Services Executive | Dịch vụ pháp lý

 0979 025 499
Phạm Hồng Quân (Mr)
Phạm Hồng Quân (Mr)

Business Services Executive | Cung ứng các giải pháp kỹ thuật

Trần Văn Toàn (Mr)
Trần Văn Toàn (Mr)

Business Services Executive | Cung ứng lao động

 0933 449 908
Ngô Thị Hà Trang (Ms)
Ngô Thị Hà Trang (Ms)

Business Services Executive | Khai thác mặt bằng & Nước Dragon

Marketing team

  •  Phone: (028) 3937 5599
  •  Email: marketing@longhau.com.vn

Send email for us


Long Hau Corporation

  •  Address: Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province
  •  Hotline: 0906 938 599
  •  Phone: (028) 3781 8929
  •  Fax: (028) 3781 8940
  •  Email: sales@longhau.com.vn