Contact

Business team

Nguyễn Hoàng Minh (Mr)
Nguyễn Hoàng Minh (Mr)

Investment Promotion Professional

 0913 654 820
Đỗ Hồng Đức (Mr)
Đỗ Hồng Đức (Mr)

Investment Promotion Professional

 0903 665 718
Nguyễn Thanh Tâm (Mr)
Nguyễn Thanh Tâm (Mr)

Investment Promotion Manager

090 325 4041

tam.nt@longhau.com.vn

Nguyễn Thị Thanh Huyền (Ms)
Nguyễn Thị Thanh Huyền (Ms)

Investment Promotion Professional

 0126 789 6885
Toshio Okukura (Mr)
Toshio Okukura (Mr)

Investment Promotion Manager

 0903 381 527
Lu Phuong Ngoc (Ms)
Lu Phuong Ngoc (Ms)

Investment Promotion Executive

 0901 421 218
Cho Chang Seok (Mr)
Cho Chang Seok (Mr)

Investment Promotion Manager

Lê Thị Mai (Ms)
Lê Thị Mai (Ms)

Business Services Manager

 097 736 0753
Bùi Thị Hồng Trinh (Ms)
Bùi Thị Hồng Trinh (Ms)

Business Services Executive | Dịch vụ pháp lý

 0979 025 499
Phạm Hồng Quân (Mr)
Phạm Hồng Quân (Mr)

Business Services Executive | Cung ứng các giải pháp kỹ thuật

Trần Văn Toàn (Mr)
Trần Văn Toàn (Mr)

Business Services Executive | Cung ứng lao động

 0933 449 908
Ngô Thị Hà Trang (Ms)
Ngô Thị Hà Trang (Ms)

Business Services Executive | Khai thác mặt bằng & Nước Dragon

Marketing team

  •  Phone: (028) 3937 5599
  •  Email: marketing@longhau.com.vn

Send email for us


Long Hau Corporation

  •  Address: Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province
  •  Hotline: 0906 938 599
  •  Phone: (028) 3781 8929
  •  Fax: (028) 3781 8940
  •  Email: sales@longhau.com.vn