About us

Awards and trophies

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 (Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

Global Performance Excellence Award

Global Performance Excellence Award

Asia Pacific Quality Organization (APQO)

National Gold Quality Award 2016

National Gold Quality Award 2016

Prime Minister

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Long An People's Committee

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Long An People's Committee

Second-class Labor Medal

Second-class Labor Medal

President

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2013 Environment Award

2013 Environment Award

Resource and Environment Ministry

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 (Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

Asia's 200 Best Under A Billion

Asia's 200 Best Under A Billion

Global Performance Excellence Award

Global Performance Excellence Award

Asia Pacific Quality Organization (APQO)

National Gold Quality Award 2016

National Gold Quality Award 2016

Prime Minister

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Long An People's Committee

Excellent Workforce

Excellent Workforce

Ho Chi Minh People’s Committee

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Golden Cup of Best Enterprise in Long An

Long An People's Committee

Second-class Labor Medal

Second-class Labor Medal

President

Excellent Workforce

Excellent Workforce

Ho Chi Minh People’s Committee

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2013 Environment Award

2013 Environment Award

Resource and Environment Ministry

Awarded by the Prime Minister

2012 Excellent Enterprise Award by Long An province

Awarded 3rd Labour Honor Medal

the National President

National Gold Quality Award

Prime Minister

Green Trust Award 2016

Green Trust Award 2016

Vietnam Business Institute

Golden Cup for Environmental Protection of Vietnam

Golden Cup for Environmental Protection of Vietnam

Ministry of Natural Resources and Environment

Best Long An enterprise award

Best Long An enterprise award