Free website hits

Về công ty

Các giai đoạn phát triển

Khu công nghiệp Long Hậu là khu công nghiệp được qui hoạch theo quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006 của Thủ tướng chính phủ, qui hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Khu công nghiệp Long Hậu là KCN hỗn hợp, nhiều ngành nghề và ít gây ô nhiễm...

Thông tin khái quát và quá trình thành lập

 • 23/05/2006, công ty Cổ phần Long Hậu chính thức được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5003000142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.
 • Trụ sở hoạt động tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Tel: (028) 3781 8929 - Fax: (028) 3781 8940
 • Web: www.longhau.com.vn
 • Mã chứng khoán: LHG
Các giai đoạn phát triển
Khu công nghiệp Long Hậu (137,02 ha)
Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng (108,48 ha)
Khu dân cư - Tái định cư Xã Long Hậu (37 ha)
Khu công nghiệp Long Hậu 3 (123,98 ha)

2002

 • Ngày 14/10/2002 nhận văn bản Chủ trương thỏa thuận địa điểm của UBND tỉnh Long An số 3663/CV – UB

2006

 • Ngày 21/08/2006 được Thủ Tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến 2015 và định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 1107/QĐ - TTg.
 • Ngày 01/12/2006 nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000001 của Ban quản lý các KCN Long An (LAIZA).

2007

 • Ngày 03/05/2007 nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000001 (điều chỉnh lần 1) do Ban quản lý các KCN Long An (LAIZA) cấp.
 • Ngày 18/6/2007 nhận được Quyết định cho thuê Quyền sử dụng đất số 1581/QĐ - UBND của UBND tỉnh Long An.

2008

 • Ngày 05/11/2008 nhận được Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh số 2772/QĐ - UBND.

2007

 • Ngày 19/11/2007 nhận văn bản Chủ trương thoả thuận địa điểm của UBND tỉnh Long An số 5861/UBND - KT.

2009

 • Ngày 26/02/2009 nhận văn bản số 289/TTg - KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép mở rộng KCN Long Hậu.
 • Ngày 11/6/2009 nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000150 của Ban quản lý các KCN Long An (LAIZA) cấp.
 • Ngày 01/9/2009 nhận Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh Long An số 2256/QĐ - UBND.
 • Ngày 22/12/2009 nhận Quyết định cho thuê Quyền sử dụng đất số 3402/QĐ - UBND của UBND tỉnh Long An

2009

 • Ngày 04/5/2009 nhận Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 của UBND huyện Cần Giuộc số 2851/QĐ - UBND và Quyết định giao đất số 948/QĐ - UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Long An.

2010

 • Ngày 02/11/2010 dự án Khu dân cư Long Hậu đã nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số BD 079878 do UBND tỉnh Long An cấp.

2014

 • Ngày 28/3/2014, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 982/QĐ-UBND thỏa thuận địa điểm để Công ty Cổ phần Long Hậu đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 và Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

2016

 • Ngày 06/01/2016, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 30/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Long Hậu 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Ngày 30/5/2016, được Ủy quyền từ UBND tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và môi trường Long An có Quyết định số 464/QĐ-STNMT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) KCN Long Hậu 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Ngày 21/6/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1064/TTg-KTN đồng ý chủ trương dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An
 • Ngày 28/7/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4414381603 cho Công ty Cổ phần Long Hậu thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1).