Về công ty

Giải thưởng và danh hiệu

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award (GPEA) 2017

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award (GPEA) 2017

Asia Pacific Quality Organization

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Thủ tướng Chính phủ

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

UBND tỉnh Long An

Huân chương Lao động hạng II

Huân chương Lao động hạng II

Chủ tịch Nước

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển" năm 2019

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển" năm 2019

Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Long An

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Bằng khen UBND Tp.HCM - Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2017, 2018, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

Bằng khen UBND Tp.HCM - Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2017, 2018, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

“Doanh nghiệp Phát triển bền vững ĐBSCL”

“Doanh nghiệp Phát triển bền vững ĐBSCL”

VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

LHC lọt top 200 DN tốt nhất Châu Á 2017

LHC lọt top 200 DN tốt nhất Châu Á 2017

Đạt nhất Khối Thi đua - Khen thưởng doanh nghiệp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc và Cờ thi đua của UBND tỉnh

Đạt nhất Khối Thi đua - Khen thưởng doanh nghiệp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc và Cờ thi đua của UBND tỉnh

(Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Long An).

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award (GPEA) 2017

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award (GPEA) 2017

Asia Pacific Quality Organization

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

(Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND TP.HCM).

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2017"

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2017"

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Thủ tướng Chính phủ

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND TP. Hồ Chí Minh

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

UBND tỉnh Long An

Huân chương Lao động hạng II

Huân chương Lao động hạng II

Chủ tịch Nước

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND TP. Hồ Chí Minh

Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015"

Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015"

UBND tỉnh Long An

Bằng khen "Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015"

Bằng khen "Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015"

UBND tỉnh Long An

Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong tràoThi đua yêu nước tỉnh Long An

Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong tràoThi đua yêu nước tỉnh Long An

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2012"

UBND tỉnh Long An

Được trao cờ thi đua vì thành tích xuất sắc năm 2010

Thủ tướng Chính phủ

Giải thưởng Quốc tế Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương

Giải thưởng Quốc tế Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương

Tổ chức chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO)

Huân chương Lao động hạng III

Huân chương Lao động hạng III

Chủ tịch Nước

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ

Cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bằng khen "Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường"

Bằng khen "Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường"

Bộ trưởng tài nguyên & môi trường

Bằng khen "Góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc"

Bằng khen "Góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc"

Thủ tướng Chính phủ

Chứng nhận và Kỷ niệm chương về "Đóng góp tích cực cho sự phát triển nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long"

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bằng khen "Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế"

Bằng khen "Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế"

UBND tỉnh Long An

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An