Free website hits

Về công ty

Giải thưởng và danh hiệu

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award (GPEA) 2017

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award (GPEA) 2017

Asia Pacific Quality Organization

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Thủ tướng Chính phủ

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

UBND tỉnh Long An

Huân chương Lao động hạng II

Huân chương Lao động hạng II

Quyết định số 2344/QĐ-CTN ngày 20/10/2015 của Chủ tịch nước

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bằng khen "Đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn năm 2023"

Bằng khen "Đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn năm 2023"

Quyết định số 12344/QĐ - UBND của UBND tỉnh Long An cấp ngày 27/12/2023

Bằng khen " Đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021"

Bằng khen " Đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021"

(Quyết định số 9763/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An ngày 19/10/2022 )

Bằng khen "Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế 30 năm qua"

Bằng khen "Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế 30 năm qua"

(Quyết định số 22/QĐ-BKHĐT ngày 11/01/2022)

Cờ thi đua "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển” năm 2020''

Cờ thi đua "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển” năm 2020''

(Quyết định số 9754/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Long An)

Bằng khen "Đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An năm 2021''

Bằng khen "Đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An năm 2021''

(Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Long An)

Bằng khen "Đã có thành tích đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Long An''

Bằng khen "Đã có thành tích đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Long An''

(Quyết định số 9934/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Long An)

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển" năm 2019

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển" năm 2019

Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Long An

Bằng khen "Đã có Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố (giai đoạn 2015-2020)"

Bằng khen "Đã có Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố (giai đoạn 2015-2020)"

(Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh)

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Long An"

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Long An"

(Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Long An)

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020"

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020"

(Quyết định số 5060/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND TP.Đà Nẵng)

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

Bằng khen UBND Tp.HCM - Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2017, 2018, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

Bằng khen UBND Tp.HCM - Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2017, 2018, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh

LHC lọt top 200 DN tốt nhất Châu Á 2017

LHC lọt top 200 DN tốt nhất Châu Á 2017

Đạt nhất Khối Thi đua - Khen thưởng doanh nghiệp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc và Cờ thi đua của UBND tỉnh

Đạt nhất Khối Thi đua - Khen thưởng doanh nghiệp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc và Cờ thi đua của UBND tỉnh

(Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Long An).

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

(Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND TP.HCM)

“Doanh nghiệp Phát triển bền vững ĐBSCL”

“Doanh nghiệp Phát triển bền vững ĐBSCL”

VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award (GPEA) 2017

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award (GPEA) 2017

Asia Pacific Quality Organization

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016

Thủ tướng Chính phủ

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND TP. Hồ Chí Minh

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2017"

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2017"

Cờ Thi đua của Chính phủ

Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế năm 2016

(Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 18/7/2017)

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016"

UBND tỉnh Long An

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

UBND TP. Hồ Chí Minh

Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015"

Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015"

UBND tỉnh Long An

Bằng khen "Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015"

Bằng khen "Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015"

UBND tỉnh Long An

Huân chương Lao động hạng II

Huân chương Lao động hạng II

Quyết định số 2344/QĐ-CTN ngày 20/10/2015 của Chủ tịch nước

Cúp công ty là điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015

Cúp công ty là điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2330/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2015)

Bằng khen Huân chương Lao động hạng nhì

Bằng khen Huân chương Lao động hạng nhì

Quyết định số 2344/QĐ-CTN ngày 20/10/2015 của Chủ tịch nước

Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường KCN Long Hậu"

Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường KCN Long Hậu"

UBND Long An (QĐ số 245/QĐ-UBND, ngày 21/1/2015)

Bằng khen công ty là điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015

Bằng khen công ty là điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2330/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2015)

Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Long An

Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Long An

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

(1404/QĐ-UBND, ngày 02/4/2014 của Chủ tịch UBND TPHCM)

Bằng khen chấp hành tốt chính sách, phát luật thuế năm 2013

Bằng khen chấp hành tốt chính sách, phát luật thuế năm 2013

Bộ trưởng Bộ tài chính (QĐ số 1062/QĐ-BTC ngày 19/05/2014)

Bằng khen có thành tích tốt trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An giai đoạn 1978-2014

Bằng khen có thành tích tốt trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An giai đoạn 1978-2014

UBND tỉnh Long An (QĐ 1536/QĐ-UBND ngày 13/05/2014)

Bằng khen có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Bằng khen có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

UBND tỉnh Long An (Quyết định 1784/QĐ-UBND ngày 02/6/2014)

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bằng khen thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế Long An

Bằng khen thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế Long An

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1375/QĐ-BKHDT, ngày 03/10/2013)

Giải thưởng Môi trường

Giải thưởng Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cờ Thi đua của UBND tỉnh và Cúp vàng Doanh nghiệp xuất sắc

UBND tỉnh Long An Tặng (Quyết định số: 1632/QĐ-UBND ngày 10/5/2013)

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2012"

UBND tỉnh Long An

Cờ Thi đua của UBND tỉnh và Cúp vàng Doanh nghiệp xuất sắc

UBND tỉnh Long An Tặng (Quyết định số: 1301/QĐ-UBND ngày 26/4/2011)

Được trao cờ thi đua vì thành tích xuất sắc năm 2010

Thủ tướng Chính phủ

Giải thưởng Quốc tế Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương

Giải thưởng Quốc tế Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương

Tổ chức chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO)

Huân chương Lao động hạng III

Huân chương Lao động hạng III

Chủ tịch Nước

Cúp khen giải vàng chất lượng quốc gia

Cúp khen giải vàng chất lượng quốc gia

Chứng nhận Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số: 120/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Bằng khen giải vàng chất lượng quốc gia

Bằng khen giải vàng chất lượng quốc gia

Chứng nhận Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số: 120/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Cờ Thi đua của UBND tỉnh và Cúp vàng Doanh nghiệp xuất sắc

UBND tỉnh Long An Tặng (Quyết định số: 1298/QĐ-UBND ngày 12/5/2010)

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ

Cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bằng khen "Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường"

Bằng khen "Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường"

Bộ trưởng tài nguyên & môi trường

Bằng khen "Góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc"

Bằng khen "Góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc"

Thủ tướng Chính phủ

Chứng nhận và Kỷ niệm chương về "Đóng góp tích cực cho sự phát triển nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long"

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bằng khen "Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế"

Bằng khen "Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế"

UBND tỉnh Long An

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An