Free website hits

Dịch vụ một cửa

Dịch vụ một cửa

Long Hậu hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư trong thời gian ngắn nhất với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý của tỉnh Long An (LAEZA). Các công ty lớn như Dyechem Alliance, Puma, Lotte, Walh Clipper…chỉ mất không đầy 1 năm là đã hoàn tất cả thủ tục đầu tư lẫn xây dựng và đi vào hoạt động.

Nhân viên của KCN Long Hậu sẽ hỗ trợ NĐT thực hiện các thủ tục pháp lý như sau:

  • Giấy chứng nhận đầu tư : 14 ngày làm việc 

  • Khắc dấu: 01 ngày làm việc

  • Mã số thuế: 01 ngày làm việc

  • Giấy phép Xây dựng: 14 ngày làm việc

  • Giấy phép lao động: 14 ngày làm việc