Về công ty

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông MAI ĐĂNG KHÔI

Ông MAI ĐĂNG KHÔI

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1986
  Thạc sỹ Kinh Tế - Tài Chính
 • 04/2021 - 02/2020: Làm việc tại Công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Tp.HCM (HFIC)
 • 12/2012 - 02/2020: Thành viên HĐQT Công ty CP Him Lam Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Em Việt
 • 04/2017 - 04/2020: Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp Nước Kênh Đông
 • 06/2020 đến nay: Phụ trách Phòng Tài chính Kế hoạch Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC)
 • 06/2020 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước
Ông TRẦN HỒNG SƠN

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1976
  Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
 • 2000 - 2009: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
  Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 đến nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
Ông VÕ TẤN THỊNH

Ông VÕ TẤN THỊNH

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1962
  Quản trị Chiến lược, Kỹ năng Lãnh đạo
 • 1998 - 2020: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Địa ốc- Cáp điện Thịnh Phát - Thipha Cable
 • 2009 - 2020: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Kim Loại Màu và Nhựa Đồng Việt - Dovina
 • 2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Dự án Thịnh Phát
 • 2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư kinh doanh Tổng hợp Thịnh Phát
 • 2020 đến nay: Chủ tịch Hội Đồng chiến lược kiêm Phó Chủ tịch HĐQT- Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát tại Việt Nam (Công ty TNHH Đại chúng Stark Corporation)
 • 2020 đến nay: Chủ tịch Hội Đồng chiến lược kiêm Phó Chủ tịch HĐQT- Công ty CP Kim Loại Màu và Nhựa Đồng Việt tại Việt Nam ( Công ty TNHH Đại chúng Stark Corporation).
  Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
 • Năm 2020: được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao Động
Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1980
  Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
 • 3/2006 - 3/2008: Chuyên viên phòng Xúc tiến Thương mại - Sở Thương Mại (nay là Sở Công Thương)
 • 3/2008 - 3/2009: Nhân viên Phòng Kinh doanh - Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
 • 3/2009 - 11/2009: Nhân viên Phòng Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
 • 11/2009 - 10/2011: Phó Phòng Kế hoạch - Thư ký Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
 • 10/2011 - 10/2012: Phó Giám Đốc ICD Bến Nghé (Chi nhánh của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé)
 • 10/2012 - 11/2013: Trưởng ban Logistics - Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
 • 11/2013 - 12/2014: Tổng Giám Đốc - Công ty cổ phần Đối Tác Chân Thật
 • 1/2015 - 12/2017: Trưởng phòng Khai thác – Cảng container quốc tế SP-ITC (trực thuộc Công ty cổ phần TM Quốc tế)
 • 1/2018 - 10/2018: Trợ lý Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 11-2018 đến nay: Thư ký Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 06-2019 đến nay: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
Ông MÃ VĂN KHANH

Ông MÃ VĂN KHANH

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1975
  Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Kinh Tế
 • 2000 - 2003: Trợ lý Tiếp thị cho Giám đốc - Công ty CP Vạn Phát Hưng
 • 2003 - 2004: Cửa Hàng Trưởng - Công ty CP Văn hóa Phương Nam (PNC)
 • 2005 - 2006: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - Sacomreal
 • 2007 - 2009: Phó Giám đốc thường trực - Công ty Bất động sản Hồng Thịnh
 • 2009 - 03/2010: Trưởng phòng Dự án - Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công
 • 2010 - 03/2017: Giám đốc Khối Đầu tư - Kinh doanh - Công ty CP Bất động sản Sài Gòn ViNa
 • 04/2017 - 05/2018: Trưởng ban đầu tư và M&A Miền Nam - Công ty cổ phần Tập doàn TNG
 • 05/2018 - 05/2019: Phó Tổng Giám Đốc Dự Án - Công ty cổ phần Đầu tư Hưng Phú
 • 05/2019 - 04/202: Giám Đốc Đầu Tư - Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
 • 05/2020 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc - Công Cổ Phần Địa Ốc cáp điện Thịnh Phát

Ban kiểm soát

Ông NGUYỄN ANH HUY

Ông NGUYỄN ANH HUY

Thành Viên Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1989
  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
 • 2014 - 09/2015: Chuyên viên Phòng phân tích Tài chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á
 • 10/2015 - 12/2019: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • T1/2020 đến nay: Ban Thư ký Phòng Pháp chế - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
   
Bà ĐỖ THỊ KIM THI

Bà ĐỖ THỊ KIM THI

Thành Viên Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1986
  Cử nhân Kế toán
 • 2008 - 2016: Công tác tại Cty CP Địa Ốc-Cáp Điện Thịnh Phát, chức vụ: kế toán viên
 • 2016 - 2021: Công tác tại Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Tổng Hợp Thịnh Phát, chức vụ: kế toán trưởng
ÔNG ĐOÀN ÚT BA

ÔNG ĐOÀN ÚT BA

Thành Viên Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1987
  Cử Nhân Luật ĐH Luật Tp.HCM – Luật Sư  Đoàn Luật Sư Tp.HCM
 • 2006-2008: Làm việc tại Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • 2013-2014: Làm việc tại Văn phòng Luật Sư Sài Gòn Gia Phát - Chuyên viên pháp lý
 • 2015-2017: Làm việc tại Văn phòng Luật Sư Đạt Nguyễn Vietlaw - Chuyên viên pháp lý
 • 2017-2020: Làm việc tại Công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Tp.HCM - Chuyên viên pháp chế, Luật sư Đoàn Luật Sư Tp.HCM
 • 2020 đến nay: Làm việc tại Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC) - Chuyên viên pháp chế, Luật sư Đoàn Luật Sư Tp.HCM

Ban Tổng giám đốc

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Tổng giám đốc

  Năm sinh: 1976
  Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
 • 2000 - 2009: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
  Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 đến nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
Bà PHẠM THỊ NHƯ ANH

Bà PHẠM THỊ NHƯ ANH

Phó Tổng giám đốc

  Năm sinh: 1967
  Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
 • 1989 - 1992: Kế toán trưởng - Trung tâm TMDV Tân Quy Tây
 • 1992 - 1994: Kế toán tổng hợp - Công ty XD&TK Số 1
 • 1996 - 2005: Phó phòng Tài vụ Kế toán - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2005 - 2012: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2012 - 02/2013: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 02/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Long Hậu
Bà TRẦN ĐÌNH THU NHI

Bà TRẦN ĐÌNH THU NHI

Phó Tổng giám đốc

  Năm sinh: 1972
  Thạc sỹ Tài chính - ngân hàng
 • 1995 - 1999: Chuyên viên - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Ninh Thuận;
 • 1999 - 2000: Kế toán tổng hợp - Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm Safaco – Công ty Lương thực TP Hồ Chí Minh
 • 2000 - 2002: Kế toán trưởng- Cty Liên doanh KCN Hiệp Phước
 • 2002 – 2007: Kế toán – Công ty Phát triển CN Tân Thuận
 • 2007 - 2009: Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ Khu chế xuất Tân Thuận
 • 2009 - 2012: Kế toán trưởng Công ty CP TM DV Hiệp Tân
 • 2013 - 2020: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 08/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Long Hậu