Free website hits

Về công ty

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông LÊ TẤN CƯỜNG

Ông LÊ TẤN CƯỜNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 Năm sinh: 1967
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính công nghiệp
Quá trình công tác:
 • 1991 – 1995: Chuyên viên phòng Tài vụ quản lý doanh nghiệp Sở Tài chính
 • 1995 – 1999: Chuyên viên phòng Công nghiệp Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước Thành phố
 • 1999 – 2004: Chuyên viên phòng Tổng hợp Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính
 • 2004 – 2007: Phó Trưởng phòng Tổng hợp Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính
 • 2007 – 2021: Công tác tại VP UBND TP.HCM và chính thức nhận công tác từ tháng 8/2008, đến năm 2015 được bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính TMDV Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM; từ năm 2017 là Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM
 • 9/2021 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Ông TRẦN HỒNG SƠN

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Thành viên Hội đồng quản trị

 Năm sinh: 1976
  Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
Quá trình công tác:
 • 2000 - 2009: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
  Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 đến nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Thành viên Hội đồng quản trị

 Năm sinh: 1980
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) chuyên ngành Quản trị và Thương mại quốc tế, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân kinh tế vận tải biển.
Quá trình công tác:
 • 3/2006 - 3/2008: Chuyên viên phòng Xúc tiến Thương mại - Sở Thương Mại (nay là Sở Công Thương)
 • 3/2008 – 10/2013: Nhân viên, Phó phòng Kế hoạch, Phó Giám Đốc ICD Bến Nghé, Trưởng Ban Logistics – Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
 • 11/2013 - 12/2014: Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Đối Tác Chân Thật
 • 01/2015 - 12/2017: Trưởng phòng Khai thác - Công ty Cổ phần Thương Mại Quốc tế
 • 01/2018 - 10/2022: Trợ lý Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 06-2019 – 10/2022: Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty Cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
 • 06/2021 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Long Hậu
Ông LƯƠNG QUỐC ĐẠT

Ông LƯƠNG QUỐC ĐẠT

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

  Năm sinh: 1995
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngôn ngữ Trung Quốc
Quá trình công tác:
 • 02/2017 – 02/2019: Nhân viên biên, phiên dịch tiếng Trung, trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Nam Sài Gòn
 • 03/2019 – 06/2020: Nhân viên Phòng Phục vụ hành khách – Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn 
 • 12/2020 – 08/2022: Chuyên viên Phòng Xúc tiến Thương mại – Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 
 • 09/2022 – đến nay: Phó phòng Phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 

Ban kiểm soát

ÔNG NGUYỄN NGỌC QUANG

ÔNG NGUYỄN NGỌC QUANG

Trưởng Ban Kiểm soát

  Năm sinh: 1984
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Quá trình công tác:
 • 2010 - 2012: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 2012 - 2021: Trưởng Bộ phận Tài chính Công ty Cổ phần Long Hậu
 • 2021 đến nay: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Ông PHẠM HOÀNG ANH

Ông PHẠM HOÀNG ANH

Thành viên Ban Kiểm soát

  Năm sinh: 1988
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành QTKD
Quá trình công tác:
2009 – 04/2020: Chuyên viên Hành chính Công ty Cổ phần Long Hậu;
05/2020 – 06/2021: Chuyên viên Hành chính kiêm Trưởng Ban quản lý Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Công ty Cổ phần Long Hậu;
07/2021 – nay: Trưởng Bộ phận Hành chính, kiêm Trưởng Ban quản lý Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Công ty Cổ phần Long Hậu.
Ông TÔ MINH CHÁNH

Ông TÔ MINH CHÁNH

Thành viên Ban Kiểm soát

  Năm sinh: 1981
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính
Quá trình công tác:
 • Năm 2006: Kỹ sư giám sát tại Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha.
 • 11/2006 - 05/2008: Kỹ sư bảo trì tại Công ty TNHH Bao bì Advance Polybag.
 • 10/2010 - 11/2011: Chuyên viên phân tích thị trường tại Công ty Giao dịch hàng hóa Việt Nam.
 • 12/2011 - 11/2014: Nhân viên thuế phi nông nghiệp tại Chi cục thuế quận Bình Thạnh - Đội Kê khai thuế.
 • 03/2015 - 09/2016: Chuyên viên Quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Thái Duy Minh.
 • 07/2022 nay: Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Ban Tổng Giám đốc

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Tổng Giám đốc

   Năm sinh: 1976
  Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
Quá trình công tác:
 • 2000 - 2009: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
  Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 đến nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Phó Tổng Giám đốc

  Năm sinh: 1980
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) chuyên ngành Quản trị và Thương mại quốc tế, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân kinh tế vận tải biển.
  Quá trình công tác:
 • 3/2006 - 3/2008: Chuyên viên phòng Xúc tiến Thương mại - Sở Thương Mại (nay là Sở Công Thương)
 • 3/2008 – 10/2013: Nhân viên, Phó phòng Kế hoạch, Phó Giám Đốc ICD Bến Nghé, Trưởng Ban Logistics – Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
 • 11/2013 - 12/2014: Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Đối Tác Chân Thật
 • 01/2015 - 12/2017: Trưởng phòng Khai thác - Công ty Cổ phần Thương Mại Quốc tế
 • 01/2018 - 10/2022: Trợ lý Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 06-2019 – 10/2022: Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty Cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
 • 06/2021 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Long Hậu
Ông NGUYỄN TRUNG NHÂN

Ông NGUYỄN TRUNG NHÂN

Phó Tổng Giám đốc

  Năm sinh: 1994
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Quá trình công tác:
 • Tháng 08/2018 - 09/2019: Nhân viên hành chính - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - THƯƠNG MẠI THIÊN VĂN
 • Tháng 10/2019 - 07/2020: Nhân viên Giám sát Nội bộ - CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀNG KHÔNG MIỀN NAM VIỆT NAM
 • Tháng 12/2020 - 09/2022: Chuyên viên Phòng Xúc tiến Thương mại – TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (ITPC)
 • Tháng 10/2022 - 10/2023: Phó trưởng Phòng Bồi thường Định cư – CÔNG TY TNHH MVT PTCN TÂN THUẬN (IPC)
 • Tháng 11/2023 - Đến nay: Phó Tổng Giám Đốc - CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU