Về công ty

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông LÊ TẤN CƯỜNG

Ông LÊ TẤN CƯỜNG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1967
  Cử nhân Tài chính công nghiệp
 • 1991 – 1995: Chuyên viên phòng Tài vụ quản lý doanh nghiệp Sở Tài chính
 • 1995 – 1999: Chuyên viên phòng Công nghiệp Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước Thành phố
 • 1999 – 2004: Chuyên viên phòng Tổng hợp Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính
 • 2004 – 2007: Phó Trưởng phòng Tổng hợp Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính
 • 2007 – 2021: Công tác tại VP UBND TP.HCM và chính thức nhận công tác từ tháng 8/2008, đến năm 2015 được bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính TMDV Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM; từ năm 2017 là Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM
 • 9/2021 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Ông TRẦN HỒNG SƠN

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1976
  Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
 • 2000 - 2009: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
  Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 đến nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

  Năm sinh: 1980
  Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) chuyên ngành Quản trị và Thương mại quốc tế, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân kinh tế vận tải biển.
 • 3/2006 - 3/2008: Chuyên viên phòng Xúc tiến Thương mại - Sở Thương Mại (nay là Sở Công Thương)
 • 3/2008 – 10/2013: Nhân viên, Phó phòng Kế hoạch, Phó Giám Đốc ICD Bến Nghé, Trưởng Ban Logistics – Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
 • 11/2013 - 12/2014: Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Đối Tác Chân Thật
 • 01/2015 - 12/2017: Trưởng phòng Khai thác - Công ty Cổ phần Thương Mại Quốc tế
 • 01/2018 - 10/2022: Trợ lý Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 06-2019 – 10/2022: Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty Cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
 • 06/2021 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Long Hậu
Ông NGUYỄN NAM HẢI

Ông NGUYỄN NAM HẢI

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập

  Năm sinh: 1988
  Thạc sĩ Quản lý dự án
 • 2016 - 2017: Chuyên viên Phòng Xúc tiến đầu tư , Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Tp.HCM
 • 2017 - 2021: Trợ lý Giám đốc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Tp.HCM
 • 2021 đến nay: Chuyên viên cao cấp, trợ lý Chủ tịch HĐTV Cty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Ban kiểm soát

ÔNG NGUYỄN NGỌC QUANG

ÔNG NGUYỄN NGỌC QUANG

Trưởng Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1984
  Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
 • 2010 - 2012: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 2012 - 2021: Trưởng Bộ phận Tài chính Công ty Cổ phần Long Hậu
 • 2021 đến nay: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Bà BÙI HẢI HÀ

Bà BÙI HẢI HÀ

Thành Viên Ban Kiểm Soát

  Năm sinh: 1977
  Cử nhân Kinh tế
 • 2000-2004: Chuyên viên Kế toán - Hãng phim truyền hình TPHCM (TFS) Đài truyền hình Tp.HCM
 • 2004-2006: Du học sinh Đại học Bourmouth - Anh Quốc
 • 2006-2010: Chuyên viên Phát triển dự án - Trung tâm truyền hình cáp - Đài TH Tp.HCM
 • 2010-2013: Trưởng phòng Kinh doanh - Trung tâm truyền hình cáp - Đài TH Tp. HCM
 • 2013-2014: Trưởng Trung tâm - Trung tâm truyền hình cáp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV (TMS)
 • 2014-2015: Trưởng phòng - Phòng TH vệ tinh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV (TMS)
 • 2015-2015: Phó Phòng Kiểm soát nội bộ của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)
 • 2016-2019: Kiểm Soát viên của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)
 • 2019-2020: Chuyên viên cao cấp Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)
 • 2020 đến nay: Phụ trách Phòng Kiểm soát nội bộ của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Ban Tổng giám đốc

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Ông TRẦN HỒNG SƠN

Tổng giám đốc

  Năm sinh: 1976
  Kiến trúc sư, Thạc sỹ Quy hoạch
 • 2000 - 2009: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
  Chuyên viên tham gia các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, kinh doanh, quản lý môi trường
 • 2009 - 02/2012: Giám đốc KCN Lê Minh Xuân
 • 2/2012 đến nay: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty CP Long Hậu
Bà PHẠM THỊ NHƯ ANH

Bà PHẠM THỊ NHƯ ANH

Phó Tổng giám đốc

  Năm sinh: 1967
  Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
 • 1989 - 1992: Kế toán trưởng - Trung tâm TMDV Tân Quy Tây
 • 1992 - 1994: Kế toán tổng hợp - Công ty XD&TK Số 1
 • 1996 - 2005: Phó phòng Tài vụ Kế toán - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2005 - 2012: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 2012 - 02/2013: Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
 • 02/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Long Hậu
Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

Phó Tổng Giám Đốc

  Năm sinh: 1980
  Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) chuyên ngành Quản trị và Thương mại quốc tế, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân kinh tế vận tải biển.
 • 3/2006 - 3/2008: Chuyên viên phòng Xúc tiến Thương mại - Sở Thương Mại (nay là Sở Công Thương)
 • 3/2008 – 10/2013: Nhân viên, Phó phòng Kế hoạch, Phó Giám Đốc ICD Bến Nghé, Trưởng Ban Logistics – Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
 • 11/2013 - 12/2014: Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Đối Tác Chân Thật
 • 01/2015 - 12/2017: Trưởng phòng Khai thác - Công ty Cổ phần Thương Mại Quốc tế
 • 01/2018 - 10/2022: Trợ lý Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
 • 06-2019 – 10/2022: Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty Cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
 • 06/2021 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Long Hậu