Free website hits

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống giao thông nội bộ

Hệ thống giao thông nội bộ

Đường giao thông: 16,65ha
• Chiều rộng đường Trung Tâm: 45m
• Chiều rộng đường số: 25 - 35m

Cảng sông Kinh: 1,6ha
• Cho phép tiếp nhận: Tàu 1.000 tấn và xà lan 6.000 tấn.

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy xử lý nước thải tập trung với diện tích 10.000 m² có nhiệm vụ xử lý nước thải đã được làm sạch sơ bộ từ các cơ sở sản xuất hoạt động trong KCN Long Hậu. Tổng công suất xử lý của nhà máy là 5000m³/ngày, và được xây dựng làm hai giai đoạn – giai đoạn 1 có công suất thiết kế 2000m³/ngày.

Hệ thống cấp điện

Hệ thống cấp điện

Hệ thống điện trung thế được kéo đến tận ranh khu đất, đáp ứng cho việc xây dựng nhà xưởng và cấp hạ thế cho công trình.
KCN Long Hậu có 2 nguồn cung cấp điện: Lưới điện quốc gia: Trạm Cần Giuộc 110 KV/40MW - Điện lực Long An, Trạm biến thế EVN 110/22KV - 37 MWA (nằm bên trong KCN Long Hậu)
Điện áp nguồn: 22 KV - Tần số: 50 Hz
Giá điện: theo mức giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Hạ tầng viễn thông

Hạ tầng viễn thông

Với sự hợp tác với Công ty Điện thoại Đông thành phố Hồ Chí Minh (đầu số 08), các nhà đầu tư sẽ được cung cấp những dịch vụ về công nghệ viễn thông hiện đại nhất như: Lisealine, ADSL, cáp quang,...hệ thống số điện thoại theo đầu số của TP.Hồ Chí Minh, với hai giải pháp truyền cho cáp hữu tuyến đồng và cáp quang, đảm bảo cho thông tin liên lạc của các khách hàng luôn được thông suốt. Với hệ thống điện thoại do Công ty điện thoại Đông TP.Hồ Chí Minh cung cấp khách hàng được sử dụng số của TP.Hồ Chí Minh, giảm thiểu chi phí gọi liên tỉnh đến TP.Hồ Chí Minh. Công ty Điện thoại Đông TP. Hồ Chí Minh và các công ty kinh doanh dịch vụ bưu chính – viễn thông đảm bảo cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp.

Hệ thống cấp nước sạch

Hệ thống cấp nước sạch

Sử dụng 2 nguồn nước:
- Nhà máy nước ngầm Long Hậu, công suất 10.000 m3/ngày đêm
- Nguồn nước dự phòng: hệ thống cấp nước Tp.Hồ Chí Minh, công suất 15000m3/ngày đêm

Xem thêm Thông tin nước sạch: www.longhau.com.vn/thong-tin-nuoc-sach