Free website hits

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng đến với trang web của Công ty Cổ Phần Long Hậu! 

Bằng cách truy cập và tham gia các hoạt động tại longhau.com.vn (bao gồm nhưng không giới hạn bởi website, trang chủ, trang nhánh, các trang web liên kết, trang web chuyển tiếp từ longhau.com.vn) cũng có nghĩa bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này mà có thể không thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra lại trang này để đảm bảo rằng mình luôn cập nhật bản mới nhất. Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây, vui lòng không tiếp tục truy cập hay sử dụng thông tin từ trang web này hoặc các trang liên quan.
 
Bảo vệ bản quyền
 
Tất cả những tài liệu và nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, hình ảnh, trang web, âm thanh, phần mềm (bao gồm mã nguồn, giao diện, cấu trúc trang web), video, diện mạo và sắc thái, thiết kế và những tài liệu biên soạn) trên website thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ Phần Long Hậu và những người được Công ty Cổ Phần Long Hậu cấp giấy phép. 
Ngoại trừ những điều đã cung cấp trong phần điều khoản này, việc sử dụng website sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền hay giấy phép nào cho những tài liệu và nội dung mà bạn đã truy cập trên trang web.
Không có phần nào của các tài liệu và nội dung trên website đó có thể được sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn việc tái sản xuất, truyền tải, công khai thực hiện, phân phối, mô phỏng, dịch, sửa đổi, chia sẻ cho bất kỳ người nào, tạo ra sản phẩm phát sinh của các tài liệu, lưu trữ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công cộng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Long Hậu.
 
Thông tin trên trang web
 
  • Bất kỳ và tất cả các thông tin được cung cấp bởi longhau.com.vn được cung cấp dưới dạng “chỉ là thông tin” và Công ty Cổ Phần Long Hậu không có bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm hoặc khả năng phù hợp cho một mục đích cụ thể nào. Tài liệu và thông tin trên trang web này được cung cấp chỉ mang tính tham khảo và hỗ trợ người đọc về mặt thông tin. Chúng tôi không khuyến khích và loại trừ trách nhiệm trong các trường hợp sử dụng với mục đích khác.
  • Với các thông tin về sản phẩm và chính sách ưu đãi, chỉ được áp dụng khi bạn liên hệ trực tiếp Công ty Cổ Phần Long Hậu thông qua các phương thức tại phần liên hệ để được tư vấn và xác nhận cho từng trường hợp cụ thể. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng các thông tin về sản phẩm và chính sách ưu đãi không mặc nhiên được áp dụng khi Công ty Cổ Phần Long Hậu chưa xác nhận và Công ty Cổ Phần Long Hậu bảo lưu quyền sửa đổi và miễn trừ trách nhiệm với các thông tin về sản phẩm và chính sách ưu đãi được đăng tải trên website.
  • Công ty Cổ Phần Long Hậu sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mang tính hệ quả, ngẫu nhiên, hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ tài liệu nào do longhau.com.vn cung cấp mà chưa có sự xác nhận trực tiếp.
Đường dẫn đến các thông tin liên quan
 
Trang web này có thể chứa các liên kết tới trang web khác không do chúng tôi điều hành hoặc kiểm soát. 
Chúng tôi không bảo đảm dịch vụ, hàng hóa, thông tin của những cá nhân, công ty hay tổ chức khác có thể truy cập hay xuất hiện trên website. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin của đơn vị thứ ba nào trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.
Chúng tôi thông qua văn bản này từ chối toàn bộ trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hay hư hỏng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả mang đến) do bạn gây ra như là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hay từ bất cứ virus máy tính nào nhiễm vào trang web, hay những website khác được truy cập từ website này, ngay cả khi chúng tôi đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó. Chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm cho toàn bộ những mất mát, thiệt hại hay hư hỏng tổng thể (kể cả trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, bao gồm nhưng không hạn chế việc xao nhãng, hay những việc khác) phát sinh từ những điều khoản và điều kiện, bao gồm cả điều khoản bảo mật, theo tổng thể.
 
Dữ liệu truy cập 
 
Bằng việc cung cấp thông tin trên website này, bạn đã mặc nhiên cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.
Mọi thông tin cá nhân và thông tin khác mà bạn cung cấp trên trang web này sẽ được bảo mật và sử dụng chỉ cho mục đích liên lạc với bạn. 
Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin này cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bạn. Xem thêm chi tiết về Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công Ty Cổ Phần Long Hậu.
 
Hạn chế, đình chỉ và chấm dứt 
 
Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, đình chỉ hay chấm dứt truy cập của bạn vào website và/hoặc khả năng xuất hiện của bạn trên bất kỳ dịch vụ nào của website, bao gồm cả dịch vụ tương tác nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm vào Điều khoản và Điều kiện. Bất kỳ mọi hạn chế, đình chỉ và chấm dứt đều không ảnh hưởng đến những quyền mà chúng tôi có thể có đối với bạn trong việc tuân thủ những Điều khoản và Điều kiện. Chúng tôi cũng có thể xóa bỏ toàn bộ website hay một phần bất kỳ hoặc các tính năng của trang web vào bất kỳ lúc nào.
Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.