Free website hits

Cập nhật tài liệu pháp lý

Bản tin pháp lý LHC kỳ 2 năm 2018

02/05/2018Chia sẻ

1. Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về chi phí hợp lý trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cụ thể:

- Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được trừ đối với trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng (một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp).

- Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt mức quy định hoặc không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hồ sơ sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.

- Tăng mức chi được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động,… lên tối đa 03 triệu đồng/tháng/người; nhưng phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; …

+ Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

(Nguồn: Thông tư 25/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018)

Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Dịch vụ xin giấy phép môi trường

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng

 

2. Tẩy xóa chứng từ kế toán bị phạt đến 05 triệu đồng

Nội dung này được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, nếu cá nhân có một trong các hành vi sau thì sẽ bị phạt tiền từ 03 triệu đến 05 triệu đồng:

- Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán (quy định hiện hành chỉ phạt tối đa 01 triệu đồng);

- Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

- Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu hoặc bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

- Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

(Nguồn: Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018)

3. Thêm nhiều hàng hoá được khai hải quan điện tử

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Theo đó, một số loại hàng hóa hiện nay khai trên tờ khai hải quan giấy thì từ ngày Nghị định 59 có hiệu lực, người khai hải quan có thể áp dụng phương thức khai điện tử nếu muốn, cụ thể trong các trường hợp sau đây:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh;

- Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo;

- Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân;

- Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập theo quy định;

- Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh;

- Và một số hàng hoá khác theo quy định của Bộ Tài chính.

(Nguồn: Nghị định 59/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2018)

Cần tư vấn thông tin pháp lý, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Công ty CP Long Hậu (LHC): 
Phòng Chăm sóc khách hàng – BP Pháp lý
Điện thoại: (028) 3781 8929 – số nội bộ 402