Free website hits

25

tháng 12 2021

Hội thảo trực tuyến

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG LHC NĂM 2021

08:15 AM - 12:00 PM, Saturday 25th of December 2021

Nội dung

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG LHC NĂM 2021
 
- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong KCN Long Hậu đang tham gia chương trình “ Ứng viên Xanh” có nhiều cơ hội tìm kiếm, lựa chọn được nhiều ứng viên phù hợp vào làm việc trực tiếp hoặc tuyển dụng thực tập sinh. 
- Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và các em học sinh, sinh viên đã và đang chuẩn bị tốt nghiệp tại các trường nghề, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nhà Bè và các vùng lân cận tiếp cận thông tin tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp trong KCN Long Hậu lựa chọn quyết định cho mình một công việc phù hợp với trình độ, khả năng hiện có. 
 

 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 
 • Tham gia bàn tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, thanh niên có nhu cầu tìm việc và các em học sinh – sinh viên trên địa bàn Huyện Nhà Bè, Long Hậu  và các vùng lân cận.
 • Tổ chức triển khai thông tin tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp trong KCN Long Hậu.
 • Điều phối, hướng dẫn người lao động, các em học sinh – sinh viên đăng ký tìm việc làm trực tiếp tại các bàn tuyển dụng của Doanh nghiệp theo chuyên ngành.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 
 • Các Doanh nghiệp trong KCN Long Hậu có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.
 • Người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm và các em học sinh, sinh viên đã và đang chuẩn bị tốt nghiệp có nhu cầu tìm việc làm tại KCN Long Hậu và lân cận.
ĐĂNG KÝ THAM GIA
 
 
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, DỰ KIẾN DOANH NGHIỆP THAM SỰ KIỆN
 • Tên sự kiện: Long Hau Job Fair 2021 – Ngày hội tuyển dụng LHC 2021
 • Thời gian: từ 8h15 – 12h00 ngày 25/12/2021
 • Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm dịch vụ KCN Long Hậu
 • Số lượng người tham gia sự kiện: 200 người
 • Số lượng doanh nghiệp: 20 doanh nghiệp
 • Đối tượng: Doanh nghiệp trong KCN Long Hậu đang có nhu cầu tuyển dụng; Người lao động trong và ngoài khu vực.
Chương trình: