Free website hits

Tư vấn đầu tư

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều kiện được hưởng ưu đãi
Quy định về thời gian miễn thuế và giảm thuế
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư, người lao động
Khu công nghiệp "thân thiện với môi trường"
Giúp khách hàng
An ninh khu công nghiệp

Vị trí

<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Hoàng Sơn Fly Ash And Cement</b></p><p>Diện tích: 19.939m2</p><p>Vị trí: Lô C.01A - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty Đại Thịnh</b></p><p>Diện tích: 29.982m2</p><p>Vị trí: Lô C.01 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Simone.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 58.734m2</p><p>Vị trí: Lô A.02 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Lotte-Sea-Logistics.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics </b></p><p>Diện tích: 41.243m2</p><p>Vị trí: Lô A.01 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vinh-Phat.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH SX Bao Bì Nhựa Vĩnh Phát</b></p><p>Diện tích: 6.748m2</p><p>Vị trí: Lô D.08 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Bao bì</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Castech-Viet-Nam.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Castech Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 4.928m2</p><p>Vị trí: Lô D.05 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Trung Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Kim Mỹ</strong></p><p>Diện tích: 4.019m2</p><p>Vị trí: Lô D.06 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Minh-Minh-Nhut.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Minh Minh Nhựt</b></p><p>Diện tích: 4.020m2</p><p>Vị trí: Lô D.04 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Kerry Taste & Nutrition (Việt Nam)</b></p><p>Diện tích: 23.102m2</p><p>Vị trí: Lô D.03 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Singapore</p><p><img src="/upload/images/image-map/Dyechem-Alliance.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Dyechem Alliance (VN)</b></p><p>Diện tích: 10009</p><p>Vị trí: Lô D.02 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Malaysia</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH MTV Đông Á</b></p><p>Diện tích: 9973</p><p>Vị trí: Lô D.01 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hiep-Phu-(lo-G02B-G03A).jpg" /></p><p><b>Công ty CP Hiệp Phú</b></p><p>Diện tích: 32.046m2</p><p>Vị trí: Lô G.02B & G.03A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>CN Công ty CP SX & KD Phân Bón Bình Điền II</b></p><p>Diện tích: 29.750m2</p><p>Vị trí: Lô G.03 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty cổ phần Tico</b></p><p>Diện tích: 30.000m2</p><p>Vị trí: Lô G.03B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Loc-Minh.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH SX TM Lộc Minh</b></p><p>Diện tích: 12.000m2</p><p>Vị trí: G.02 & G.02C - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/RPM-Viet-Nam.jpg" /></p><p><b>CN Công ty TNHH MTV RPM Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 3.000m2</p><p>Vị trí: Lô G.02A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/FICO.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Thịnh</b></p><p>Diện tích: 6.757m2</p><p>Vị trí: Lô G.01 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Đầu tư & Thương mại Satori</b></p><p>Diện tích: 30.000m2</p><p>Vị trí: Lô E.02B - Đường số 3 & số 2</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Anpha-AG.jpg" /></p><p><b>Công ty Anpha - AG</b></p><p>Diện tích: 39.656m2</p><p>Vị trí: Lô E.02A - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p>Vị trí: Lô E.02A - Đường số 2</p><p>Ngành n<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Del Tech</b></p><p>Diện tích: 10.046m2</p><p>Vị trí: Lô E.03 - Đường Trung tâm & số 1</p><p>Ngành nghề: Dược phẩm, vật tư và thiết bị y tế</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Avery-Dennisson.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 30.357m2</p><p>Vị trí: Lô E.01 - Đường Trung tâm & số 2</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Mỹ</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Hiệp Phú</b></p><p>Diện tích: 20.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.01 & H.02 - Đường Trung tâm & số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Đầu tư Hợp Trí</b></p><p>Diện tích: 25.529m2</p><p>Vị trí: Lô H.04 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH MTV Clio Vina</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.06B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ plastic</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty Yamaoka</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.06A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Đúc khuôn và lắp ráp nhựa</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Tazmo.jpg" /></p><p><b>CN Cty TNHH Tazmo Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 11.899m2</p><p>Vị trí: Lô H.09 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Thanh-Binh.jpg" /></p><p><b>DNTN Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.09A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Điện</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.09B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Clevie.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Clevie</b></p><p>Diện tích: 5.070m2</p><p>Vị trí: Lô H.03A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Pháp</p><p><img src="/upload/images/image-map/My-Van.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Mỹ Vân</b></p><p>Diện tích: 5.070m2</p><p>Vị trí: Lô H.03 - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Quanon.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Quanon</b></p><p>Diện tích: 2535</p><p>Vị trí: Lô H.05A - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Tazmo.jpg" /></p><p><b>CN Công ty TNHH Tazmo Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 5.800m2</p><p>Vị trí: Lô H.06 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Choung-Hwa-Tech.jpg" /></p><p><b>Cty TNHH MTV Choung Hwa Vina</b></p><p>Diện tích: 10.044m2</p><p>Vị trí: Lô H.07 - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Hàn Quốcm</p><p><img src="/upload/images/image-map/VI-NA-SI-NO.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Thiết Bị Điện Vi-Na-Si-No</b></p><p>Diện tích: 20.770m2</p><p>Vị trí: Lô H.08 - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Viet-phu-hung.jpg" /></p><p><b>CN Công ty CP SX Kinh doanh Việt Phú Hưng</b></p><p>Diện tích: 4.130m2</p><p>Vị trí: Lô L.06B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Mega-Viet-Phat.jpg" /></p><p><strong>Chi nhánh Long Hậu - Công ty TNHH Mega Việt Phát</strong></p><p>Diện tích: 4.093m2</p><p>Vị trí: Lô L.06A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam<p><img src="/upload/images/image-map/Dong-Duong-Sai-Gon.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Đông Dương Sài Gòn</strong></p><p>Diện tích: 7.271m2</p><p>Vị trí: Lô L.05 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Huynh-De.jpg" /></p><p><strong>Công ty cổ phần xây dựng Huynh Đệ</strong></p><p>Diện tích: 8.401m2</p><p>Vị trí: Lô F.03B - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/VIET-Long-Hau.jpg" /></p><p><b>Công ty CP DV - TM Vietmay Home</b></p><p>Diện tích: 9.886m2</p><p>Vị trí: Lô F.03 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho bãi, logistics</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Viet-Ha.jpg" /></p><p><b>Công ty Cổ phần dược phẩm Tedis Việt Hà</b></p><p>Diện tích: 5.514m2</p><p>Vị trí: Lô F.02B - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/ANC.jpg" /></p><p><strong>Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Hàng hóa ANC</strong></p><p>Diện tích: 5.572m2</p><p>Vị trí: Lô F.02A - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p<p><img src="/upload/images/image-map/Chubu-Rika.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV Chubu Rika Long Hậu (Việt Nam)</strong></p><p>Diện tích: 5.175m2</p><p>Vị trí: Lô F.01 - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Viet-Ha.jpg" /></p><p><b>Công ty Cổ phần Kiến trúc S.A.G.O</b></p><p>Diện tích: 5.137m2</p><p>Vị trí: Lô F.01D - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vina-Astec.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH MTV Vina Astec</b></p><p>Diện tích: 10.243m2</p><p>Vị trí: Lô F.01B1 & F.01B2 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Khu NXXS lô F</strong></p><p>Diện tích: 4.240 m2</p><p>Vị trí: lô F, đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p><img src="/upload/images/image-map/LHC_office.jpg" /></p><p><b>Văn phòng KCN Long Hậu </b></p><p>Vị trí: ngã tư đường Trung Tâm & Long Hậu - Hiệp Phước</p><p><img src="/upload/images/image-map/Oil-Korea-Viet-Nam.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Oil Korea Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 4.825m2</p><p>Vị trí: Lô K.02A - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hiep-Phu-(lo-K.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Hiệp Phú</b></p><p>Diện tích: 5.021m2</p><p>Vị trí: Lô K.02 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Cat-An.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Kinh Lâm</b></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô K.03 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho bãi</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Ngan-Anh.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Ngân Anh</b></p><p>Diện tích: 10.623m2</p><p>Vị trí: Lô K.04 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/VNT.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Đầu tư & Thương mại VNT</strong></p><p>Diện tích: 12.127m2</p><p>Vị trí: Lô K.05B - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Phú Mỹ Khang</b></p><p>Diện tích: 10.036m2</p><p>Vị trí: Lô K.05A - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Cty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2</strong></p><p>Diện tích: 19.944m2</p><p>Vị trí: Lô K.06 Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Dược liệu</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hung-Phu.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Thủy tinh Hưng Phú</strong></p><p>Diện tích: 10.267m2</p><p>Vị trí: Lô L.03 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Bao bì</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Nippon-Ham-Viet-Nam.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần thực phẩm Nipponham Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 9.978m2</p><p>Vị trí: Lô L.01 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Q<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>PHÂN KHU LOGISTICS 2</strong></p><p>Diện tích:</p><p>Vị trí: Khu công nghiệp Long Hậu 3</p><p>Ngành nghề: Logistics</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>PHÂN KHU LOGISTICS 1</strong></p><p>Diện tích:</p><p>Vị trí: Khu công nghiệp Long Hậu 3</p><p>Ngành nghề: Logistics</p><p><img src="/upload/images/image-map/NXXS-loT4.jpg" /></p><p><b>Nhà xưởng xây sẵn lô T4</b></p><p>Diện tích: 15.477m2</p><p>Vị trí: Lô T4 - Đường Trung tâm</p><p> <p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Chi nhánh Công ty CP TM Việt Hương</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô T.1 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Phúc Nam Tiến</strong></p><p>Diện tích: 11.462m2</p><p>Vị trí: Lô T.3 - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Magic-Vina.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Magic Vina</strong></p><p>Diện tích: 44.271m2</p><p>Vị trí: Lô U.1 & U.1A - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vien-Thinh.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh</strong></p><p>Diện tích: 32.320m2</p><p>Vị trí: Lô U.2 & U.2A - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Việt Nam<p><img src="/upload/images/image-map/Lotas.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Cobi Logistics</strong></p><p>Diện tích: 17.680m2</p><p>Vị trí: Lô U.2B - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho bãi</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Quốc Tế Cobi</strong></p><p>Diện tích: 25.567 m2</p><p>Vị trí: Lô N.1 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Logistics</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Meta Biomed Vina</strong></p><p>Diện tích: 12.500m2</p><p>Vị trí: Lô N.1B - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Dược Phẩm & Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức</strong></p><p>Diện tích: 17.000m2</p><p>Vị trí: Lô N.1C - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Dược phẩm, vật tư và thiết bị<p><img src="/upload/images/image-map/'K'-Line---Gemadept.jpg" /></p><p>Công ty TNHH Tiếp Vận K' Line-Gemadept</p><p>Diện tích: 54.876 m2</p><p>Vị trí: Lô N.1D & N.8 - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Dịch vụ</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Champion Lee Group Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 7.398m2</p><p>Vị trí: Lô N.8A - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Phụ liệu may mặc</p><p>Quốc gia: Hongkong<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công Ty TNHH TM Vĩnh Thạnh</strong></p><p>Diện tích: 10.124 m2</p><p>Vị trí: Lô N.10A & N.10B - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Giấy Phước Thịnh</strong></p><p>Diện tích: 5.000 m2</p><p>Vị trí: Lô N.10 - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Robo Japan Create</strong></p><p>Diện tích: 7.446 m2</p><p>Vị trí: Lô N.10C - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hanacobi-Vina.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Lock& Lock Vina</strong></p><p>Diện tích: 69.891m2</p><p>Vị trí: Lô N.2 & N.5 & N.7 - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Di Hào</strong></p><p>Diện tích: 10.000 m2</p><p>Vị trí: Lô N.3 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm dầu, dung d<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Langbiang</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô N.4 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: May trang phục, Sản xuất giày dép</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vinh-Thanh.jpg" /></p><p><strong>Công Ty TNHH TM Vĩnh Thạnh</strong></p><p>Diện tích: 26.796m2</p><p>Vị trí: Lô N.9 - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Đầu tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô N.9A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việ<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP 190</strong></p><p>Diện tích: 20.445 m2</p><p>Vị trí: Lô N.11 & N.12 - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/May-Mac-Duc.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Nhà máy May Mặc Đức (DBW)</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô P.1A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Macao</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công Ty TNHH Hùng Vỹ</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô P.2A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/GN.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Chế Biến Thực phẩm GN</strong></p><p>Diện tích: 20.450m2</p><p>Vị trí: Lô P.1B & P.2B & P.4B - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Cat-Hai.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Thực Phẩm Cát Hải</strong></p><p>Diện tích: 7.765m2</p><p>Vị trí: Lô P.3 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Thủy Sản Lê Thành</strong></p><p>Diện tích: 2.500m2</p><p>Vị trí: Lô P.3A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Các SP Tối Ưu Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 2.500m2</p><p>Vị trí: Lô P.3B - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Van-Phuc.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP SX TM & ĐT Vạn Phúc</strong></p><p>Diện tích: 6.800m2</p><p>Vị trí: Lô P.4A & P.4C - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Topcake.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Liên Doanh Topcake</strong></p><p>Diện tích: 11.853m2</p><p>Vị trí: Lô M.1 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam - Philipine -Úc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công Ty TNHH Đầu Tư S.R.S Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 8.147m2</p><p>Vị trí: Lô M.2 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Dược Phẩm, Thực Phẩm, Thức Ăn Chăn Nuôi, Hóa Chất và Giấy</p><p>Q<p><img src="/upload/images/image-map/T&S-LongHau.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH T&S Long Hậu</strong></p><p>Diện tích: 5.533m2</p><p>Vị trí: Lô M.3A - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: VXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Elip.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH SX & TM Tân Quốc Hưng</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô M.3 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Điện tử</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP TM Nguyên Bình</strong></p><p>Diện tích: 10.267m2</p><p>Vị trí: Lô M.4 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Tanabe.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Tanabe</strong></p><p>Diện tích: 7.502m2</p><p>Vị trí: Lô M.5B & M.6 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/ELT-Viet-Nam.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV ELT Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 5.797m2</p><p>Vị trí: Lô M.5A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Singapore</p><p><img src="/upload/images/image-map/RRFarn-Green-Farm.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV RRFARN Green Farm</strong></p><p>Diện tích: 2.501m2</p><p>Vị trí: Lô M.6B - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Nông nghiệp</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ (SCK)</strong></p><p>Diện tích: 8.000 m2</p><p>Vị trí: Lô M.6A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Nội thất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Quoc-Toan.jpg" /></p><p><strong>DNTN Quốc Toản</strong></p><p>Diện tích: 5.270m2</p><p>Vị trí: Lô Q.1A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Sasco.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV DV Hàng Không Sân Bay TSN (SASCO)</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.1B - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img alt="" src="/upload/images/image-map/pk-vietfood.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Thực Phẩm & Kho lạnh P.K Viet Food</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3D - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Pakistan - Úc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Thương mại HMH</strong></p><p>Diện tích: 5.293m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3F - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3 - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Phúc Nam Phát</strong></p><p>Diện tích: 15.141m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Sản xuất gia công nhôm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hoang-Phuc-Quoc-Te.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Hoàng Phúc Quốc Tế</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3E - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Watari-Tokugawa.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Watari Tokugawa Welding Industry</strong></p><p>Diện tích: 7.040m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3B - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/WAHL-Viet-Nam.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH WAHL Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 20.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3C - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Mỹ</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công Ty CP Cầu Trục & Thiết Bị AVCS</strong></p><p>Diện tích: 12.458 m2</p><p>Vị trí: Lô Q.10A & Q.10B - Đường số 6 & số 8</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Việt Nam<<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Khu NX xây theo yêu cầu Lô Q.10 (M.D Japan)</strong><br />Vị trí: lô Q.10 - đường số 6</p><p><img src="/upload/images/image-map/Mat-Kinh-Viet.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Mắt Kính Việt</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.9A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Tây Ban Nha</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Đầu tư & Thương mại Satori</b></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.6E - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vina-Pride-Seafood.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV Vina Pride Seafoods</strong></p><p>Diện tích: 20.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.2A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vina-Pride-Seafood.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Hoàng Nam Long</strong></p><p>Diện tích: 20.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.2A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Kho chứa hàng, cho thuê nhà xưởng</p><p>Quốc gia: V<p><img src="/upload/images/image-map/Kaise.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV KAISEI Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.4A & Q.4B - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Lac-Long.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV TM SX Lạc Long</strong></p><p>Diện tích: 18.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.4 & Q.5A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH TM SX Công nghệ Cao Đại Nam</strong></p><p>Diện tích: 6.988m2</p><p>Vị trí: Lô Q.5 - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Chế biến Thực phẩm Nam Sài Gòn</strong></p><p>Diện tích: 5.729m2</p><p>Vị trí: Lô Q.6A - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH SX TM Hi-Polytech</strong></p><p>Diện tích: 5.089m2</p><p>Vị trí: Lô Q.6B - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Khu NXXS lô S</strong></p><p><img src="/upload/images/image-map/Nitta-Gelatin.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Nitta Gelatin Việt Nam Nam</strong></p><p>Diện tích: 1.811m2</p><p>Vị trí: Lô S.1 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Ohnoseiko.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Ohnoseiko VN</strong></p><p>Diện tích: 4.000m2</p><p>Vị trí: Lô S.2 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Nhom-Hoa-Sen.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty CP Nhôm Hoa Sen</strong></p><p>Diện tích: 1.500m2</p><p>Vị trí: Lô S.9 - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Asima</strong></p><p>Diện tích: 1.500m2</p><p>Vị trí: Lô S.8 - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hoa-Sinh-Ha-Noi.jpg" /></p><p><strong>Cty CP Tập đoàn Hóa Sinh Hà Nội</strong></p><p>Diện tích: 3.478m2</p><p>Vị trí: Lô S.3 & S.7 - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Na<p><img src="/upload/images/image-map/Pham-Tran.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Phạm Trần</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô S.5 & S.6 - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Bao bì</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Kiwa-Industry.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Kiwa Industry</strong></p><p>Diện tích: 3.800m2</p><p>Vị trí: Lô S.4 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Cty CP Thời Đại Xanh</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô R.1A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Young-Chemical-Vina.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Young Chemical Vina</strong></p><p>Diện tích: 5.668m2</p><p>Vị trí: Lô R.4 & R.4A- Đường Tân tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Dược phẩm, vật tư và thiết bị y t<p><img src="/upload/images/image-map/Towa-Supply-Viet-Nam.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV Towa Supply Việt Nam Nam</strong></p><p>Diện tích: 1.350m2</p><p>Vị trí: Lô R.2 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Cong-Duc.jpg" /></p><p><strong>CN Cty SX-KD Công Đức</strong></p><p>Diện tích: 2.000m2</p><p>Vị trí: Lô R.3 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Tripod-Solution.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Thực phẩm Cát Hải</strong></p><p>Diện tích: 1.000m2</p><p>Vị trí: Lô R.5 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Ngân Hội</strong></p><p>Diện tích: 2.988m2</p><p>Vị trí: Lô R.4B - Đường số Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Vạn Phú Thắng</strong></p><p>Diện tích: 2.467m2</p><p>Vị trí: Lô R.6 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Dịch vụ</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Phan-Sinh.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Phan Sinh</strong></p><p>Diện tích: 4.940m2</p><p>Vị trí: Lô R.8A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Công Nghệ VLP</strong></p><p>Diện tích: 1.762m2</p><p>Vị trí: Lô R.8B - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Truong-Tung.jpg" /></p><p><strong>Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Mặc Trường Tùng</strong></p><p>Diện tích: 5.040m2</p><p>Vị trí: Lô Q.8 - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Kim San Quốc Tế</strong></p><p>Diện tích: 2.600m2</p><p>Vị trí: Lô Q.7 - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Gia dụng</p><p>Quốc gia: Singapore</p><div><div><p><img src="/upload/images/image-map/Khu-NXXS.jpg" /></p></div><div><p><b>Khu NXXS lô B </b></p><br /> </div></div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Khu NXXTYC lô H.05B</b></p><p>Diện tích: 2535 m2</p><p>Vị trí: Lô H.05B - Đường số 2</p><p><strong>Văn phòng cho thuê (Office for lease)</strong></p><p>Diện tích: 11.0000 m2</p><p>Vị trí: Lô DV-3 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p><img src="/upload/images/image-map/Khu-luu-tru.jpg" /></p><p><strong>Khu lưu trú</strong></p><div><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></div><div><strong>Nhà xưởng cao tầng</strong></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>PHÂN KHU NXXS CHO THUÊ / NHÀ XƯỞNG XÂY THEO YÊU CẦU</strong></p><p>Diện tích: 90.168 m2</p><p>Vị trí: Khu công nghiệp Long Hậu 3</p></div><div><strong>PHÂN KHU LOGISTIC 3</strong></div><div>Diện tích: </div><div>Vị trí: Khu công nghiệp Long Hậu 3</div><div>Ngành nghề: Logistics</div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công Ty Hòa Bình</strong></p><p>Diện tích: 14.915m2</p><p>Vị trí: Lô Q.9 - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Hata Sài Gòn</b></p><p>Diện tích: 52.863m2</p><p>Vị trí: Lô C.03 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Bất động sản</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty Thế Giới Nhà</b></p><p>Diện tích: 16.256m2</p><p>Vị trí: Lô C.02 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Kinh Lâm</b></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô D.07A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH MTV Kiết Long</b></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô D.07B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Cty TNHH Fujitrans (Việt Nam)</b></p><p>Diện tích: 26.685m2</p><p>Vị trí: Lô D.07 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Dịch vụ hỗ trợ vận tải</p><p>Quốc gia: Nhật</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Mason Plastic</strong></p><p>Diện tích: 3.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.7A - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV TLN</strong></p><p>Diện tích: 6.000m2</p><p>Vị trí: Lô T.2B - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Úc</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP SX-TM Đạt Đại Thành</strong></p><p>Diện tích: 5.883m2</p><p>Vị trí: Lô T.2A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: sản xuất sản phẩm từ plastic</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Mỹ phẩm HNB</strong></p><p>Diện tích: 5000m2</p><p>Vị trí: Lô R.1B & R.1C - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Mỹ phẩm</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p></div><div>Nhà máy xử lý nước thải</div><div><p><img src="/upload/images/image-map/Takazono.jpg" /></p><p><b>Takazono</b></p><p>Diện tích: 7.284m2</p><p>Vị trí: Lô F.04A & F04C - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Dược phẩm, vật tư và thiết bị y tế</p><p>Quốc gia: Nhật</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Logos Việt Nam Long An 1</b></p><p>Diện tích:  108.606.m2</p><p>Vị trí: Lô 3D-8 - Đường số 12 (trục trung tâm)</p><p>Ngành nghề: Kho bãi, nhà xưởng cho thuê</p><p>Quốc gia: Singapore</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH SLP Long Hậu Logistics</b></p><p>Diện tích:  29.000.m2</p><p>Vị trí: Lô 3G-9 - Đường số 14</p><p>Ngành nghề: Kho bãi</p><p>Quốc gia: Singapore</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công Ty Cổ Phần Hạnh Minh Thi-Long An</b></p><p>Diện tích:  15.000.m2</p><p>Vị trí: Lô 3G-10 - Đường số 14</p><p>Ngành nghề: Bao bì</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Cobi Logistics</b></p><p>Diện tích:  67.500.m2</p><p>Vị trí: Lô 3F-1 - Đường số 12 (trục Trung Tâm)</p><p>Ngành nghề: Kho bãi</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam</b></p><p>Diện tích:  11.250.m2</p><p>Vị trí: Lô 3F-5 - Đường số 9</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công Ty TNHH MTV Eundan</b></p><p>Diện tích:  42.720.m2</p><p>Vị trí: Lô 3C-8 - Đường số 12</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Nam Sài Gòn</b></p><p>Diện tích:  8.515m2</p><p>Vị trí: Lô 3C-6 - Đường số 12</p><p>Ngành nghề: Kho bãi</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty Cổ Phần Katsura Việt Nam</b></p><p>Diện tích:  15.000m2</p><p>Vị trí: Lô 3C-5 - Đường số 11</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật Bản</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Arikel Korea</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô 3C-4a - Đường số 11</p><p>Ngành nghề: khác</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công Ty TNHH MTV Eundan</b></p><p>Diện tích:  6.815m2</p><p>Vị trí: Lô 3C-7 - Đường số 12 (trục trung tâm)</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công Ty CP SX Kinh Doanh Xuất Nhập Khấu Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)</b></p><p>Diện tích:  6.816m2</p><p>Vị trí: Lô 3C-6a - Đường số 12 (trục trung tâm)</p><p>Ngành nghề: Kho bãi</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div>
Bản đồ hướng dẫn đường đi

Diện tích đất cho thuê linh hoạt, mặt bằng được quy hoạch, kết nối hạ tầng sẵn sàng, đầy đủ tiện nghi. Các lô đất có vị trí tốt, kết nối hệ thống giao thông thuận lợi.

Khu công nghiệp Long Hậu thuộc khu vực chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp “Hướng ra biển Đông” của cả TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Long An, cách:3km đến Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) và Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.12km đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.19km đến Trung tâm TP. Hồ Chí Minh.25km đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tiện ích

HẠ TẦNG XÃ HỘI

 • Khu lưu trú
 • Phòng khám đa khoa
 • Bảo vệ an ninh
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Trường mầm non
 • Siêu thị
 • Nhà hàng
 • ATM
 • Khu dân cư

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 • Hệ thống giao thông nội bộ
 • Hệ thống xử lý nước thải
 • Hệ thống cấp điện
 • Hạ tầng viễn thông
 • Hệ thống cấp nước sạch

Tư vấn