Free website hits

Cập nhật tài liệu pháp lý

Cập nhật văn bản pháp luật mới (kỳ 2)

14/06/2017Chia sẻ

Với mục đích cập nhật các văn bản pháp luật hữu ích liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Hậu, Công ty CP Long Hậu (LHC) sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới định kỳ mỗi tháng.

Bản tin kỳ 2 gồm thông tin về các văn bản pháp luật mới có hiệu lực sau đây: 

 

1. Người sử dụng lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay thế cho Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:

- Mức 1% giảm còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

- Mức 1% giảm còn 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

(Nguồn: Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/062017)

2. Thay đổi thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

Từ ngày 12/6/2017, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, việc thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh có một số thay đổi sau:

- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn (hiện nay là 05 ngày);

- Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn thanh lý hợp đồng đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý (đối với hóa đơn đặt in) khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn và không bị xử phạt;

- Nếu phát hiện thông báo phát hành không đủ nội dung thì trong thời hạn 02 ngày làm việc (hiện nay là 03 ngày làm việc) từ ngày nhận được thông báo thì cơ quan thuế phải có văn bản gửi cho tổ chức biết để điều chỉnh.

(Nguồn: Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017 sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC) 

3. Cơ chế liên thông đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư (ĐKĐT) và đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đối với nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài. Theo đó:

- NĐT có quyền lựa chọn ĐKĐT và ĐKDN theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục theo quy định.

- NĐT tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ ĐKĐT, ĐKDN

- Khi đăng ký theo cơ chế liên thông, NĐT chỉ cần nộp 01 bản các giấy tờ sau nếu hồ sơ ĐKĐT và ĐKDN có sự trùng lặp:

   + Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp lý tương đương đối với NĐT là cá nhân;

   + Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với NĐT là tổ chức;

   + Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục ĐKĐT, ĐKDN

(Nguồn: Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2017)

4. Bổ sung danh mục Công nghệ cao ưu tiên, khuyến khích phát triển

Quyết định 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển kèm Quyết định 66/2014/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/6/2017. Theo đó:

Bổ sung thêm 04 loại Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển:

   - Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT);

   - Công nghệ thực tại ảo; công nghệ thực tại tăng cường;

   - Công nghệ vô tuyến thông minh;

   - Công nghệ in 3 chiều (3D).

Bổ sung thêm 16 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển như:

   - Mô-đun, thiết bị, phần mềm, giải pháp tích hợp IoT;

   - Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây;

   - Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ thực tại ảo, thực tại tăng cường;

   - Phần mềm, thiết bị, giải pháp vô tuyến thông minh;

   - Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ kiểm thử phần mềm tự động

(Nguồn: Quyết định 13/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/6/2017)

5. Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/07/2017

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng. Theo đó, căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành, cụ thể như sau:

  Quy định hiện hành Từ ngày 01/07/2017

Mức trợ cấp một lần cho mỗi con

2.420.000 đồng2.600.000 đồng

(Nguồn: Nghị định 47/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2017) 

Xem thêm các bản tin trước:

Cần tư vấn thông tin pháp lý, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Công ty CP Long Hậu (LHC): 

  • Phòng Chăm sóc khách hàng – BP Pháp lý
  • Điện thoại: (028) 3781 8929 – số nội bộ 402
Khu công nghiệp Long Hậu - Đối tác phát triển bền vững
Địa chỉ: ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Hotline: 0906 938 599 - (028) 3937 5599
Email: sales@longhau.com.vn
Website: www.longhau.com.vn