Free website hits

Cập nhật tài liệu pháp lý

Cập nhật văn bản pháp luật mới (kỳ 3)

14/07/2017Chia sẻ

Bản tin kỳ 3 gồm thông tin về các văn bản pháp luật mới có hiệu lực sau đây: 

1. Quy định 12 loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Kể từ Luật Xây dựng năm 2003 đến Luật Xây dựng năm 2014, đây là Nghị định đầu tiên quy định chi tiết các loại giấy tờ về đất đai nào là hợp lệ khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Việc này có ý nghĩa rất to lớn, vì giúp hạn chế các bất cập khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng mà nguyên nhân xuất phát từ hoạt động quản lý đất đai qua các thời kỳ.

Xem chi tiết các loại giấy tờ tại Điều 3 của Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017.

(Nguồn: Nghị định 53/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/6/2017)

2. Hướng dẫn lập hồ sơ điện tử hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/05/2017 về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ điện tử đề nghị hưởng chế độ như sau:

- Đối với trường hợp hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD); Danh sách người lao động chưa nhận chế độ (mẫu số 23-CBH);

- Đối với trường hợp hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, TNLĐ, BNN: lập Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB); Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09A-HSB); Văn bản đề nghị (mẫu số 05-HSB);

- Đối với hồ sơ chi hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Quyết định số 828/QĐ-BHXH:

 

 • Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí (mẫu số 24-CBH);
 • Danh sách người lao động đã được đào tạo có chữ ký xác nhận của từng người lao động (mẫu số 25-CBH).

 

- Đối với hồ sơ chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc; chi phí giám định y khoa; chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN lập hồ sơ theo quy định.

(Nguồn: Quyết định 838/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/07/2017)

3. Quy định mới hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, theo đó có một số điểm mới nổi bật như sau:

- Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Theo quy định cũ, quy chế nội bộ về quản trị công ty do hội đồng quản trị xây dựng và công bố công khai trên trang điện tử, nhưng với quy định mới, Đại hội đồng cổ đông là chủ thể có thẩm quyền phê duyệt quy chế.

- Từ 1/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.

- Từ ngày 01/8/2019, thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

(Nguồn: Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/08/2017) 

4. Quy định mới về trách nhiệm hình sự khi sa thải người lao động trái pháp luật

Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi quy định về Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật như sau:

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 • Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức;
 • Sa thải trái pháp luật đối với người lao động;
 • Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

 

 • Đối với 02 người trở lên;
 • Đối với phụ nữ mà biết là có thai;
 • Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;
 • Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát;
 • Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.

 

(Nguồn: Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) 

Xem thêm các bản tin trước:

Cần tư vấn thông tin pháp lý, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Công ty CP Long Hậu (LHC): 

 • Phòng Chăm sóc khách hàng – BP Pháp lý
 • Điện thoại: (028) 3781 8929 – số nội bộ 402

Khu công nghiệp Long Hậu - Đối tác phát triển bền vững
Địa chỉ: ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Hotline: 0906 938 599 - (028) 3937 5599

Email: sales@longhau.com.vn

Website: www.longhau.com.vn