Sản phẩm

Sản phẩm chính

Thuê đất khu công nghiệp
Nhà xưởng cho thuê xây sẵn
Nhà xưởng xây theo yêu cầu
Nhà xưởng cao tầng
Nhà Xưởng Phụ Trợ Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng
Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Long Hậu

Sản phẩm phụ

Đất dân cư Long Hậu
Nước uống đóng chai
Nước uống đóng bình

Sản phẩm dịch vụ

Giai đoạn Tìm hiểu đầu tư
Giai đoạn Đầu tư và Chuẩn bị hoạt động
Giai đoạn Hoạt động và Phát triển bền vững