Free website hits

Sản phẩm

Sản phẩm chính

Thuê đất khu công nghiệp
Nhà xưởng xây sẵn
Nhà xưởng xây theo yêu cầu
Nhà xưởng cao tầng
Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghệ cao
Cho thuê mặt bằng trung tâm thương mại | KCN Long Hậu

Sản phẩm phụ

Đất dân cư Long Hậu
Nước uống đóng chai
Nước uống đóng bình

Sản phẩm dịch vụ

Giai đoạn Tìm hiểu đầu tư
Giai đoạn Đầu tư và Chuẩn bị hoạt động
Giai đoạn Hoạt động và Phát triển bền vững