Free website hits

Thông tin hữu ích

Doanh nghiệp chế xuất là gì? Đặc điểm và quy định thành lập

Lượt xem: 1058515/11/2022Chia sẻ

Trong những năm gần đây, đất nước đang tập trung đẩy mạnh hội nhập và phát triển công nghiệp. Cùng với đó là rất nhiều chính sách thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào sản xuất tại Việt Nam. Chính vì vậy mà cơ chế đặc thù cho Khu chế xuất được đẩy mạnh và các doanh nghiệp chế xuất cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Vậy doanh nghiệp chế xuất là gì? Đặc điểm và quy định thành lập doanh nghiệp chế xuất như thế nào? Cùng LHC tìm hiểu thông tin chi tiết được cập nhật trong bài viết sau.

Khu chế xuất là gì?

Khu chế xuất là một loại đặc khu kinh tế sở hữu diện tích nhỏ hơn nhiều so với khu công nghiệp. Hoạt động của khu chế xuất chủ yếu nhằm thu hút các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất khẩu cũng như các dịch vụ liên quan đến sản xuất hàng xuất khẩu. 

Một số đặc điểm riêng biệt của khu chế xuất như: 

 • Khu chế xuất được trang bị cơ sở vật chất hiện đại.

 • Nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được nhập khẩu tự do và không bị hạn chế về số lượng.

 • Các hoạt động nhập vật liệu và xuất khẩu hàng hóa được cấp thủ tục hải quan nhanh chóng.

Hiện nay, việc xây dựng các mô hình khu chế xuất tiên tiến, hiện đại là một trong những bước phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng được chú trọng. 

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Căn cứ tại khoản 10, Điều 2, Nghị định 82/2018/NĐ-CP, thuật ngữ Doanh nghiệp chế xuất được định nghĩa như sau:

“Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế”.

Đặc điểm khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất

Khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất là gì?

Như vậy, theo định nghĩa trên có thể hiểu doanh nghiệp chế xuất nghĩa là:

 • Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa tiêu dùng và được sử dụng với mục đích xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

 • Doanh nghiệp đó phải thuộc khu chế xuất.

 • Các loại hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất sản xuất phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài.

 • Doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan Hải quan để có thể trở thành doanh nghiệp chế xuất theo đúng quy định.

 • Doanh nghiệp chế xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Quy định pháp lý về doanh nghiệp chế xuất

Theo Nghị định số 114/2015 sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định số 29/2008 và kết hợp Nghị định số 164/2013 quy định về hoạt động của khu chế xuất, doanh nghiệp (DN) chế xuất như sau:

 • Khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan, ngoại trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

 • Doanh nghiệp chế xuất phải được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền (trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

 • Khu chế xuất hoặc DN chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bởi hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra vào, đảm bảo điều kiện cho quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan cùng các cơ quan chức năng có liên quan.

 • DN chế xuất được quyền mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm hay các mặt hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho việc điều hành bộ máy văn phòng cũng như quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp.

Quy định pháp lý về doanh nghiệp chế xuất

Những quy định pháp lý về DN chế xuất

 • DN chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được phép lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

 • DN chế xuất được bán vào thị trường Việt Nam các tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm thực hiện điểm bán hoặc thanh lý các tài sản vào thị trường nội địa sẽ không được áp dụng vào các chính sách quản lý hàng hóa về xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp các loại hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu, hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

 • Các cán bộ hoặc công nhân viên đang làm việc trong khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào trong khu chế xuất và ngược lại sẽ không cần thực hiện thủ tục khai báo hải quan.

 • DN chế xuất khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc mua bán hàng hóa tại Việt Nam sẽ phải mở sổ kế toán hạch toán riêng về doanh thu và các chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam, phải bố trí khu lưu giữ hàng hóa ngăn cách với các khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài khu chế xuất để thực hiện các hoạt động này.

Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi về thuế như thế nào?

Miễn thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ vào điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, những loại hàng hóa sau không phải chịu thuế bao gồm:

 • Hàng hóa doanh nghiệp được chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

 • Hàng hóa doanh nghiệp được nhập khẩu từ nước ngoài vào khu vực phi thuế quan và chỉ sử dụng vào mục đích sản xuất, phục vụ trong khu vực phi thuế quan.

 • Các loại hàng hóa mà doanh nghiệp xuất khẩu từ khu vực phi thuế quan ra nước ngoài.

Miễn thuế xuất nhập khẩu

DN chế xuất được miễn thuế xuất nhập khẩu

Vì doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu phi thuế quan nên sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong các trường hợp nêu trên.

Giảm trừ thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp)

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC đã quy định, doanh nghiệp chế xuất sẽ được hưởng mức thuế suất 17% kể từ ngày 01/01/2016 trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hoạt động dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn tại Phụ lục II Nghị định 118/2014/NĐ-CP (Điều 66 Nghị định 118/2014/NĐ-CP).

Giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chế xuất

Giảm trừ thuế TNDN đối với DN chế xuất

Bên cạnh đó, DN chế xuất cũng sẽ được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu và được giảm 50% mức thuế sẽ phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ việc thực hiện dự án đầu tư mới.

Miễn giảm thuế VAT (thuế Giá trị gia tăng)

Quá trình trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với khu phi thuế quan sẽ được miễn giảm thuế VAT. Ngoài ra, khi doanh nghiệp chế xuất thực hiện xuất khẩu hàng hóa ra ngoài thì vẫn phải thực hiện mọi thủ tục tương tự như các doanh nghiệp thông thường, tuy nhiên sẽ được hưởng mức thuế VAT là 0% trong điều kiện đáp ứng quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Miễn giảm thuế VAT với doanh nghiệp chế xuất

Miễn giảm thuế VAT với DN chế xuất

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp chế xuất cũng tương tự như khi thành lập các công ty/doanh nghiệp khác. Điểm khác biệt duy nhất đó là DN chế xuất luôn có địa chỉ nằm trong khu chế xuất/khu kinh tế hoặc những khu vực khác được pháp luật cho phép. Cụ thể, thủ tục thành lập DN chế xuất như sau: 

 • Đăng ký chủ trương đầu tư tại Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • Thành lập doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Công bố về việc thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

 • Thực hiện thủ tục khắc dấu doanh nghiệp.

 • Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Quy trình & Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Quy trình & Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Xem thêm bài viết khác:

=>>Tiêu chuẩn ISO

=>>Phòng sạch điện tử

Một vài lưu ý quan trọng đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất

Các DN chế xuất thường xuyên bị kiểm tra hải quan rất nghiêm ngặt, tuy nhiên, những miễn trừ cũng như lợi ích nhận được lại hoàn toàn xứng đáng. Những lợi ích liên quan đến thuế và chính sách mang lại cho DN chế xuất chính là điểm thu hút vô cùng hấp dẫn đối với hoạt động sản xuất truyền thống và các doanh nghiệp hạn chế về chế biến tại thị trường Việt Nam.

DN chế xuất cần phải điều hành tài khoản của công ty một cách có trật tự, quản lý rõ ràng, kỹ lưỡng và nhất là phải tuân thủ các quy định liên quan đến hải quan cũng như các vấn đề về đầu tư, sản xuất. 

Với xu hướng hội nhập giữa các nước đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển hàng hóa kinh doanh xuất khẩu ra nước ngoài là điều mà nhà nước luôn khuyến khích hàng đầu. Đây chính là cơ hội tốt dành cho các doanh nghiệp chế xuất hình thành và phát triển, tạo điều kiện cho việc giao thương hàng hóa cũng như được hưởng những ưu đãi hấp dẫn về thuế suất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Khu công nghiệp Long Hậu - Đối tác phát triển bền vững
Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Hotline: (+84 28) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
Email:
sales@longhau.com.vn
Fanpage: fb.me/longhau.com.vn
Zalo Official: https://zalo.me/2384735100152725129